Hotararile Consiliului de Administratie din data de 30.07.2020

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 31 iulie 2020


Hotărâri Consiliu de Administrație

Proces verbal  nr. 130/30.07.2020

Participă: Dedu, Luca, Teuțan, Bejinariu, Sâsâeac, Drăgănescu, Evi, Bocan, Manea, Pavel, Ghervan

Participă fără drept de vot: Vărzaru, Cătuți, Voinescu

Absenți: Mateescu, Dinu, Tadici, Lupan, Ali, Kotecz

 

1. Se aprobă în unanimitate următoare hotărâri ale Comitetului Director:

1.1 Se aprobă participarea Cristinei Vărzaru – Secretar General FRH, Danei Boroș – asistent președinte FRH și Doru Costică – Departament Marketing FRH la Conferința Secretarilor Generali EHF organizată la Viena, în perioada 17-20 septembrie 2020.

1.2. Se aprobă următoarele modificări la calendarul intern și calendarul loturilor naționale:

⇒Capitolul A:

 • Pozitia 52 - actiunea de pregatire lot beach handbal JF, perioada de desfasurare 18-29.08.2020 locatie Plopeni, pentru 18 persone modificata in adresa nr.788/21.05.2020 se modifica in actiune de pregatire lot beach handbal JF, perioada de desfasurare 18-29.08.2020, locatie Plopeni, pentru 23 de persoane
 • Pozitia 61- actiunea de pregatire lot beach handbal JM, perioada de desfasurare 18-29.08.2020, locatie Plopeni, pentru 18 persoane modificata in adresa nr. 788/21.05.2020 se modifica in actiune de pregatire lot beach handbal JM, locatie Plopeni, perioada de desfasurare 18-29.08.2020, pentru 23 de persoane
 • Pozitia 92 actiunea de pregatire lot beach JM, perioada de desfasurare 22-25.07.2020, locatie  Plopeni, pentru 23 persoane, modificata in adresa nr.788/21.05.2020 se anuleaza.
 • Poziția 98 pregătire lot TF 2000/2001, locație București, perioada 10-16.06.2020, 27 pers. modificată în adresa nr 859/28.05.2020  în pregătire lot TF 2000/2001, locație nestabilită în perioada 27.07-02.08.2020, 27 pers. – se anulează.
 •  Pozitia 107- actiunea de pregatire  lot beach handbal JF, perioada de desfasurare
 •  22-25.07.2020, locatie Plopeni, pentru 23 persoane, modificata in adresa nr.788/21.05.2020 se anuleaza.
 • Poziția 124: pregătire lot JM 2002-2003, locație nestabilită, perioada de desfășurare 17-23.07.2020, pentru 26 de persoane, se anulează.
 • Poziția 125: pregătire lot JM 2002-2003, locație nestabilită, perioada de desfășurare 27.07-05.08.2020, pentru 26 de persoane, se anulează.
 • Poziția 126: pregătire lot JM 2002-2003, locație Izvorani, perioada de desfășurare 10-14.08.2020, pentru 26 de persoane, se modifică în pregătire lot JM 2002-2003, locația Izvorani, perioadă de desfășurare 20-30.08.2020, pentru 33 de persoane.
 • Poziția 128: pregătire lot CM 2004-2005, locație Constanța, perioada de desfășurare 25-31.07.2020, pentru 29 de persoane, se modifică în pregătire lot CM 2004-2005, locație Călărași, perioada de desfășurare 01-07.08.2020, pentru 29 de persoane.

⇒Capitolul B:

 • Pozitia 10 actiunea Campionat National Beach Handbal JF, perioada de desfasurare 30.07-02.08.2020, pentru 50 de echipe, locatie Constanta, se modifica in actiune Campionat National Beach handbal JF, perioada de desfasuare 28-31.08.2020, pentru 50 de echipe, locatie Constanta
 • Pozitia 11: actiunea Campionat National Beach Handbal JM, perioada de desfasurare 30.07-02.08.2020, pentru 50 de echipe, locatie Constanta, se modifica in actiune Campionat National Beach handbal JM, perioada de desfasuare 28-31.08.2020, pentru 50 de echipe, locatie Constanta

⇒Capitolul C:

 • Poziția 38: jocuri bilaterale lot JM 2002-2003, locație România/ Slovenia, perioada de desfășurare 09-12.07.2020, pentru 52 de persoane, se anulează.
 • Poziția 39: jocuri bilaterale lot JM 2002-2003, locație România/ Ungaria, perioada de desfășurare 23-26.07.2020, pentru 52 de persoane, se anulează
 • Poziția 42: turneu internațional lot CM 2004-2005, locație Constanța, perioada de desfășurare 31.07-03.08.2020, pentru 92 de persoane, se anulează.

1.3. Se aprobă taxa de participare la Cursurile anuale de perfecționare ale antrenorilor– juniori care se vor desfășura online, în perioada 29-30 august, în cuantum de 50 lei.

1.4 Se aprobă taxa de participare la Cursurile anuale de perfecționare ale antrenorilor– seniori care se vor desfășura online, în perioada 7-8 august, în cuantum de 50 de lei.

1.5 Se aprobă remunerarea lectorilor care vor participa la Cursurile online de perfecționare a antrenorilor juniori și seniori cu 100 Euro per lecție.

2. Se aprobă în unanimitate regulamentul de Baby Handbal, ediția 2020.

3. Se aprobă în unanimitate Regulamentul de Mini Handbal, sezon 2020-2021.

4. Se aprobă în unanimitate ROF CCA, cu modificările specificate în p.v. al ședinței.

5. Se aprobă în unanimitate ROF CCOD, cu modificările specificate în p.v. al ședinței.

6. Se aprobă în unanimitate ROF Comisie Tehnico-Metodică, cu modificările specificate în p.v. al ședinței.

7. Se aprobă în unanimitate Regulamentul privind Statutul Sportivului.

8. Se aprobă în unanimitate modificările la ROF Memorii și Apel.

9. Cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Drăgănescu) se aprobă Regulamentul Diviziei A - varianta cu 3 serii. Se reamintește că decizia privind numărul de serii se va lua în funcție de numărul echipelor care se înscriu, precum și de repartizarea geografică a acestora.

10. Se aprobă în unanimitate Reglementările privind situațiile speciale.

11. Se aprobă în unanimitate sprijinirea demersurilor pe lângă MTS pentru Sorin Rădulescu și Marina Igorov pentru acordarea indemnizației de merit, cu mențiunea că FRH va solicita domnului Sorin Rădulescu completarea dosarului transmis cu documentele solicitate în normele de aplicare ale legii 118/2002.

12. Legat de adresa-memoriu a Dacia Mioveni se constată că C.A.-ul nu poate interveni asupra unei decizii a Comisiei de Apel, conform reglementărilor Statutului. În același timp, se hotărăște ca în următoarea ședință a Consiliului de Administrație să fie invitat președintele Comisiei de Apel sau un reprezentat pe care acesta îl deleagă, în legătură cu litigiul la care face referire adresă.

13. Se aprobă în unanimitate lista arbitrilor care au solicitat prelungirea activității.

14. Se aprobă în unanimitate acceptarea delegațiilor pentru Adunarea Generală care nu au fost transmise către FRH în termenul stabilit conform Statutului.

15. Se aprobă în unanimitate afilierea provizorie a următoarelor structuri: Club Sportiv Comunal Moșnița, Club Sportiv Municipal Deva, Asociația Club Sportiv Orășenesc Comănești, Colegiul Național Sportiv Cetate, Asociația Club Sportiv Dominicii Timișoara precum și reafilierea următoarelor structuri: ACS Golden Kids Bocșa, ACS Romanați Sport Caracal.