Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 16.06.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 17 iunie 2020


Proces Verbal  nr. 296

Încheiat azi,16/06/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea antrenorului Dănuleț Marius, în contradictoriu cu CS Dacia Mioveni 2012, din data de 25/05/2020 privind nerespectarea Hotărârii nr. 474/2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Decizia nr. 29/2020 a Comisiei de Apel, CCD, văzând înscrisurile depuse, constată că sesizarea a rămas fără obiect și nu se impune luarea unor măsuri disciplinare.

2. În legătură cu informarea CS Universitatea Cluj privind achitarea integrală a sumelor datorate sportivei Munteanu Ionica, conform Hotărârii nr. 424/2019 rămasă definitivă, Comisia constată că s-a executat integral datoria, iar în baza art. 8/14 din RSTJH revocă exclusiv sancțiunea dreptului de transferuri. Această decizie va fi dusă la îndeplinire de către Comisia de Competiții începând cu data de 17/06/2020.

3. În legătură cu sesizarea sportivului Radu Sergiu Cătălin în contradictoriu cu echipa ACS Magnum Botoșani privind nerespectarea Hotărârii nr. 479/2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă, Comisia, odată cu comunicarea sesizării, solicită clubului mai sus menționat un punct de vedere sau opinie pentru ședința din data de 06/07/2020.

 4. În legătură cu solicitarea sportivei Abbara Iulia, în contradictoriu cu CS Rapid București din data de 11/05/2020, privind nerespectarea Hotărârii nr. 466/2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 24 a Comisiei de Apel, CCD, văzând intenția părților de stingere a litigiului pe cale amiabilă, amână judecarea cauzei pentru data de 06/07/2020.

5. În legătură cu sesizarea sportivului Pejovic Zarko privind nerespectarea Hotărârii nr. 451/2019 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 17/2020 a Comisiei de Apel, CCD, văzând punctul de vedere al clubului, hotărăște:

- sancționarea clubului AHC Dunărea Călărași 2014 cu penalitatea 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 16/07/2020, conform art. 8.11 din RSTJH raportat la art. 49.4 din R.D.; totodată, acordăm clubului mai sus menționat un termen de 10 zile în care să plătească drepturile financiare ale jucătorului.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.