Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 05.12.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Joi, 05 decembrie 2019


Proces Verbal  nr. 278

Încheiat azi, 05/12/2019, în ședința extraordinară a C.C.D. în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. Referitor la decizia Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent din cadrul A.N.A.D, în dosarul nr. 8/2019 în ședința din 04/12/2019, Comisia:

- văzând că în urma audierilor și verificărilor efectuate de A.N.A.D. rezulta că sportiva în cauză nu a efectuat terapia cu laser intravenos la clinica IOMED Brașov, nefiind incidente prevederile Legii 227/2006

- văzând încheierea de ședință din 04/12/2019 întocmită la sediul A.N.A.D, hotărăște:

Ridicarea măsurii de suspendare provizorie a sportivei Chiricuță Andreea Elisa, începând cu 04/12/2019.

2. Referitor la decizia Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent din cadrul A.N.A.D, în dosarul nr. 7/2019 în ședința din 04/12/2019, Comisia:

- văzând ca în urma audierilor și verificărilor efectuate de A.N.A.D rezultă că sportiva în cauză nu a efectuat terapia cu laser intravenos la clinica IOMED Brașov, nefiind incidente prevederile Legii 227/2006

- văzând încheierea de ședință din 04/12/2019 întocmită la sediul A.N.A.D, hotărăște:

Ridicarea măsurii de suspendare provizorie a sportivei Gogîrlă Alicia Maria, începând cu 04/12/2019.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.