HOTARARILE COMISIEI CENTRALE DE APEL DIN 24.04.2019

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 24 aprilie 2019


COMISIA CENTRALA DE APEL
București, Sector 1, str. Aviator Popa Marin, nr. 2
Telefon 021 231 89 87; Fax: 021 231 82 62
E-mail: ccapel@frh.ro
ATENTIE ADRESA DE E-MAIL A COMISIEI ESTE ccapel@frh.ro 
Referință: PROCESUL-VERBAL NR.77 DIN DATA DE 24.04.2019

Participa:   Presedinte-ICHIM FLORIN, Membru-IOVA ANDREEA, Membru-PÂCLESAN MARIAN

 1. In legatura cu apelul formulat de CS Universitatea Cluj impotriva Hotararii nr. 424/10.04.2019 pronuntata de Comisia de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu sportiva Munteanu Ionica, in fata Comisiei de Apel s-au prezentat reprezentantii apelantului d-nul Cucuianu Mircea Stefan si Av. Negrea Viorelia, lipsind sportiva intimata.

In sustinerea apelului, clubul sportiv, prin reprezentant, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri noi-extrase bancare, precum si o adresa catre Asociatia “U” Hanbal Feminin Cluj-Napoca.

Comisia de Apel incuviinteaza probele solicitate si in consecinta primeste la dosar un set de inscrisuri, in dublu exemplar, constand in extrase de cont Banca Transilvania, cu evidentierea platilor catre sportiva;

Se va emite o adresa catre Asociatia “U” Handbal Feminin Cluj Napoca, in atentia domnului Corban Codrut prin care i se pune in vedere sa comunice dovada tuturor platilor efectuate catre sportiva Munteanu Ionica in baza contractului nr. 2574/08.07.2016.

Totodata, Comisia de Apel prin secretariat, va comunica inscrisurile noi depuse de apelant catre sportiva intimata, urmand ca aceasta sa emita un punct de vedere cuprivire la acestea.

Pentru administrarea probatorului se acorda un nou termen de judecata a apelului la data de 08.05.2019 ora 16:30.

 2. In legatura cu apelul formulat de CS Universitatea Cluj impotriva Hotararii nr. 425/10.04.2019 pronuntata de Comisia de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu sportiva Munteanu Ionica, Comisia de Apel ia act de sustinerile apelantului, prin reprezentanti d-nul Cucuianu Mircea Stefan si Av. Negrea Viorelia, in sensul ca nu intelege sa achite taxa de apel in cuantum de 1000 lei.

Fata de aceasta situatie, Comisia de Apel anuleaza apelul ca netimbrat.

 3. In legatura cu apelul formulat de CS Universitatea Cluj impotriva Hotararii nr. 426/10.04.2019 pronuntata de Comisia de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu sportiva Munteanu Ionica, Comisia de Apel ia act de sustinerile apelantului, prin reprezentanti d-nul Cucuianu Mircea Stefan si Av. Negrea Viorelia, in sensul ca nu intelege sa achite taxa de apel in cuantum de 1000 lei.

Fata de aceasta situatie, Comisia de Apel anuleaza apelul ca netimbrat.

 4. Referitor la apelul formulat de CSA STEAUA BCURESTI impotriva Hotararii nr. 421/02.04.2019 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu antrenorul Mazilu Viorel, Comisia de Apel hotaraste:

  • Respinge apelul ca nefondat, mentine legala si temeinica hotararea apelata.

Obliga apelantul CSA Steaua Bucuresti la plata sumei de 2975 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (onorariu avocat).

Hotararea se va comunica partilor dupa motivarea ei.