HOTĂRÂRILE COMISIEI CENTRALE DE APEL DIN DATA DE 11.09.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 13 septembrie 2018


Proces verbal nr. 53

Încheiat azi, 11.09.2018

    Participă: Iova Andreea, Paclesan Marian.

  1. Referitor la apelul formulat de Andrei Alexandra Oana împotriva Hotărârii nr.5/21.08.2018 a C.C.D., se amână judecarea apelului pentru data de 12.09.2018, ora 15:30, la sediul FRH, avându-se în vedere lipsa justificata a unui membru al Comisiei de Apel.

Se ia act că la termenul de azi a fost prezentă apelanta Andrei Alexandra Oana, asistată de apărător ales Stanciu Alina Lorena din Baroul Dolj și domnul Weber Alexandru Mircea, antrenor al clubului CS Măgura Cisnădie.

Părțile au luat cunoștință de termenul acordat în cauză. Până la termenul acordat, s-a solicitat apelantei Andrei Alexandra Oana să depună următoarele înscrisuri: contract nr.1915/27.03.2018 înregistrat sub nr.780/23.05.2018 și Hotărârea nr.5/21.08.2018 comunicată de C.C.D. pe adresa de email . De asemenea, se solicită domnului Weber Alexandru Mircea să facă dovada calității de reprezentant al clubului C.S. Măgura Cisnădie și să depună o copie de pe actul de sesizare a C.C.D.

Ședința s-a desfășurat între orele 16:00 și 18:00.

        2. Având în vedere lipsa unui membru al Comisiei de Apel din ședința de azi, se amână judecarea apelului formulat de CSM București în contradictoriu cu FRH pentru data de 12.09.2018, ora 16:00, la sediul FRH.

Se ia act că la termenul de azi a fost prezentă reprezentanta apelantei CSM București, doamna consilier juridic Duminică Oana Maria și doamna Cristina Vărzaru, secretar general al FRH, împreună cu domnul avocat Mincu Paul în calitate de reprezentant al intimatei FRH.

Părțile prezente nu au depus alte înscrisuri față de cele existente la dosarul cauzei și au solicitat să se soluționeze cauza în baza memoriului de apel și a celorlalte înscrisuri aflate la dosar, precum și a întâmpinării existente la dosarul cauzei.

Referitor la apelul formulat de domnul Tadici Gheorghe împotriva Hotărârii C.C.D. din 28.08.2018, se amână judecarea apelului pentru data de 12.09.2018, ora 16:30 la sediul FRH, avându-se în vedere lipsa justificată a unui membru al Comisiei de Apel.