HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 16.08.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 16 august 2018


Proces verbal nr. 86/16.08.2018

S-a solicitat membrilor C.A. validarea afilierii provizorii, în urma avizului favorabil dat de Comisia Centrală de Competitii, a următoarelor structuri: CSM Sighisoara, AHC Talentul este Cheia, CS Fortuna Bucuresti.

S-a aprobat în unanimitate afilierea structurilor mentionate.