Sedinta din data de 07.07.2014

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 07 iulie 2014


Consiliul de Administratie a hotarat in sedinta din 07.07.2014 (cu unanimitate de voturi, 12 membri prezenti), ca urmatoarea Adunare Generala sa se desfasoare in data de 06.08.2014, ora 11:00, Rin Grand Hotel.

Se aproba Statutul Sportivului.