HOTARARI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 05.08.2016

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 16 august 2016


HOT?RÂRI  CONSILIUL  DE  ADMINISTRA?IE

Bucure?ti, 05.08.2016, ora 11:00, Sediul Federa?ia Român? de Handbal

 

Particip?: Dedu, Luca, Manea, Baban, Ple?a, Ciobanu, Bejinariu, Barcan, Mateescu, Sasaeac, Kotecz, Pevel, Ali ?i Gugle?

14 membri cu drept de vot, C?tu?i ?i Bocan, f?r? drept de vot

 

 1. Se valideaz? în unanimitate hot?rârile Comitetului Director din perioada 28.06 – 04.08.’16;
 2. În leg?tur? cu Apelul introdus de c?tre H.C. Dun?rea Br?ila împotriva Hot?rârii Comisiei de Memorii nr. 208/06.07.’16 (Apetrei Ioana Valentina),  membrii C.A. au hot?rât men?inerea Hot?rârii Comisiei de Memorii cu condi?ia ca sportiva s? transmit? clubului documentele financiare necesare efectu?rii pl??ii ;
 3. În leg?tur? cu Apelul introdus de c?tre C.S. Universitatea Cluj împotriva Hot?rârii Comisiei de Memorii nr. 214/19.07.’16 (Mazareanu Ana Maria), membrii C.A. au hot?rât în unanimitate men?inerea Hot?rârii Comisiei de Memorii ;
 4. În leg?tur? cu Apelul introdus de c?tre C.S. Universitatea Cluj împotriva Hot?rârii Comisiei de Memorii nr. 215/19.07.’16 (Ivan Irina), membrii C.A. au hot?rât în unanimitate men?inerea Hot?rârii Comisiei de Memorii ;
 5. Se aprob? în unanimitate modific?rile articolelor 24 ?i 43.6 din Regulamentul Disciplinar;
 6. Se aprob? în unanimitate propunerile F.R.H. privind urm?toarele candidaturi în structurile EHF:
  1. Dedu Alexandru                                             - Comitetul Executiv ;
  2. Lecu?anu Narcisa                           - Board-ul feminin;
  3. Acsinte Alexandru                         - Comisia Tehnico-Metodic?.
 7. Se aprob? cu 12 voturi “pentru” ?i dou? “ab?ineri” propunerea f?cut? de c?tre dl. Mateescu Jan privind  candidatura d-lui Belu Hora?iu la Comisia de Arbitri a E.H.F.;
 8. În leg?tur? cu solicitarea d-lui Pera Florentin referitoare la “revocarea avizului favorabil dat de  F.R.H. privind preluarea HCM Roman de c?tre CSM Roman”, membrii C.A. au hot?rât respingerea acesteia (preluarea f?cându-se în conformitate cu Art. 9.1 din RODAH). Cât prive?te veridicitatea documentelor prezentate, dl. Pera Florentin este rugat s? prezinte dovezile în sus?inerea acuza?iilor;
 9. În leg?tur? cu faptul c?  Dl.  Pera Florentin s-a adresat E.H.F. pe aceea?i tem?, aducând grave prejudicii F.R.H., membrii C.A. au fost de acord ca acest caz s? fie deferit Comisiei de Disciplin?;
 10. Se aprob? în unanimitate cooptarea în Comisia de Disciplin? a dlui. Teodorescu Emilian;
 11. Se aprob? cu 11 voturi “pentru” ?i unul “împotriv?” solicitarea ?c. 181 Bucure?ti referitoare la ree?alonarea  datoriilor fa?? de F.R.H.;
 12. Se aprob? în unanimitate solicitarea CS HM Buz?u de a fi înscris? în Divizia A;
 13. În leg?tur? cu solicit?rile f?cute de CSM Bucure?ti referitoare la Regulamentul de transfer?ri, membrii C.A. au luat de acestea, urmând a fi puse în discu?ie pentru sezonul urm?tor;
 14. Se aprob? în unanimitate încheierea Contractului de comision între F.R.H. ?i CS COMUNIKA ALLIANCE SRL;

Membrii C.A. sunt informa?i despre stadiul negocierilor privind drepturile de televiziune.