SEDINTA EXTRAORDINARA A COMISIEI CENTRALE DE DISCIPLINA DIN DATA DE 13.062024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Joi, 13 iunie 2024


PROCES VERBAL NR. 116

Încheiat astăzi, 13.06.2024, în ședința extraordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică - membru, desfășurată în regim online, la ora 15:00.

  1. În legătură cu aspectele menționate în Rapoartele suplimentare ale arbitrilor și observatorilor delegați la jocurile din cadrul Turneului Final de J IV – feminin '23-'24, de la Brașov, Comisia, analizând documentele prezentate, constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, motiv pentru care nu se impun aplicarea unor măsuri de sancționare.