Hotararile Consiliului de Administratie din data de 11.04.2024

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 11 aprilie 2024


PROCES VERBAL
Nr. 212 / 11.04.2024

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de Joi, 11 Aprilie 2024, ora 10,00, la sediul FRH din București, str. Av. Popa Marin nr. 2, Sectorul 1, cu prezență fizică și online.

Participă: DIN Constantin, DINU Sorin, , BOCAN Mihail, CABA Răzvan, CÎRLIGEANU Alin, COSTEA Liana, JOIȚA Marian, MAROCICO Marius, MIHĂILĂ Paul, STĂNESCU Rudi.

On Line: ARMANU Gabriel, COSMAN Adrian, POTORA Cristian, GHERVAN Petru, TADICI Gheorghe, SÂSÂEAC Flaviu.

Participă fără drept de vot: LUCA Nicolae – Secretar General, PETRESCU Bogdan – IT.

Invitați:

Absenți: Fără.

ORDINEA DE ZI

Pct. 1. Validarea hotărârilor Comitetului Director, perioada 11.03–11.04.’24 (Anexa 1).

Pct. 2. Solicitare privind acordarea cetățeniei române sportivului RAVNIC Valentino. (Anexa 2)

Pct. 3. Aprobarea deplasării la Viena în ziua de 18.04.2024 a secretarului general LUCA Nicolae pentru a participa la tragerea la sorți a CE Women’s EHF EURO 2024 AUT – HUN - SUI  și a directorului de marketing Radu CHIRVASE la workshopul organizat de EHF în ziua de 19.04.2024 pentru participarea lotului de seniori – feminin la CE Women’s EHF EURO 2024 AUT – HUN – SUI. (Anexa 3)

Pct. 4. Aprobarea procedurii de bonusare al angajaților FRH în funcție de sumele atrase prin contractele de sponsorizare/reclamă și publicitate. (Anexa 4)

Pct. 5. Aprobarea listei structurilor sportive propuse afilierii definitive (Anexa 5), cu drept de vot (Anexa 6), suspendate (Anexa 7), la care se ridică suspendarea (Anexa 8), dezafiliate (Anexa 9).

Pct. 6. Prezentarea propunerilor pentru Ordinea de Zi a Adunării Generale venite din partea membrilor FRH, respectiv:

6.1 Propunerea AHC Potaissa Turda:

Acordarea unui vot de încredere/neîncredere în activitatea actualului Consiliu de Administrație al FRH (Anexa 10)

           6.2 Propunerea HC Zalău:

Aprobarea modificării și completării următoarelor prevederi din Statut (Anexa 11):

6.2.1 Introducerea în art 29 a literei e)

e) Să nu dețină nici-o altă funcție retribuită sau neretribuită în cadrul FRH pe durata mandatului.

            6.2.2. Eliminarea literei d) din art. 34, alin. 2

lit d) să aibă o experiență de minim 5 ani intra-o funcție de conducere a unei structuri sportive handbalistice sau a unei entități publice sau private. Prin funcție de conducere se înțelege: ordonator principal de credite, administrator, director executiv, director general, director economic.

 6.3 Propunerea Știința București: (Anexa 12)

6.3.1 Introducerea în Regulamentul Ligii Naționale și Diviziei A (masculin/feminin) a obligației ca fiecare echipă să înscrie în raportul de joc minim 8 jucători eligibili să joace pentru loturile naționale ale României, precum și a obligației de a avea permanent în teren pe durata jocurilor minim 3 sportivi eligibili să joace pentru loturile naționale ale României.

6.3.2. Schimbarea sistemului competițional la nivelul Diviziei A – feminin.

6.4 Propunerea ACS Olympic RFH: (Anexa 13)

6.4.1 Prezentarea de către clubul ACS Olympic RFH a speței privind concluziile acestuia în urma conflictului pe care l-a avut cu FRH precum și alte propuneri privind regulamentele de la competițiile de copii și juniori.

6.4.2 Prezentarea de catre clubul ACS Olympic RHF a situației de conflict de interese/incompatibilitate în care se află președintele Comisiei Centrale de Disciplină.

6.4.3 Acordarea unui vot de încredere/neîncredere în activitatea actualului Consiliu de Administrație.
6.4.4 Revocarea actualului Președinte al Comisiei de Apel al FRH.

6.4.5. Introducerea în Regulamentul Ligii Naționale și Diviziei A (masculin/feminin) a obligației ca fiecare echipă să înscrie în raportul de joc minim 8 jucători eligibili să joace pentru loturile naționale ale României, precum și a obligației de a avea permanent în teren pe durata jocurilor minim 3 sportivi eligibili să joace pentru loturile naționale ale României.

6.4.6 Modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea competițiilor naționale de juniori.

6.4.7 Punerea la dispoziția tuturor cluburilor, în mod public, transparent și nepreferențial a strategiilor/metodologiei naționale a handbalului juvenil.

6.5 Propunerea AJH Galați:  (Anexa 14)

Modificarea Regulamentului privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Handbal art. 17.1, lit e) respectiv 17.4 prin introducerea unor prevederi din care să reiasă dreptul AJH/AMH de a realiza transferurile jucătorilor mai mici de juniori III (juniori IV, minihandbal, babyhandbal) la cluburile afiliate la același AJH/AMH precum și faptul că sumele de bani rezultate din taxa de transfer pot deveni venituri ale AJH/AMH-ul care realizează transferul.

    Punctul 1: Validarea hotărârilor Comitetului Director, perioada 11.03. -11.04.2024 (Anexa 1)

Pentru:               16 voturi

  Punctul 2: Solicitare privind acordarea cetățeniei române sportivului RAVNIC Valentino. (Anexa 2)

Pentru:                 13 voturi
Împotrivă:             3 voturi

Punctul 3: Aprobarea deplasării la Viena în ziua de 18.04.2024 a secretarului general LUCA Nicolae pentru a participa la tragerea la sorți a CE Women’s EHF EURO 2024 AUT – HUN - SUI  și a directorului de marketing Radu CHIRVASE la workshopul organizat de EHF în ziua de 19.04.2024 pentru participarea lotului de seniori – feminin la CE Women’s EHF EURO 2024 AUT – HUN – SUI. (Anexa 3)

Pentru:               16 voturi

   Punctul 4: Aprobarea procedurii de bonusare al angajaților FRH în funcție de sumele atrase prin contractele de sponsorizare/reclamă și publicitate. (Anexa 4)

Consiliul de Administrație a decis amânarea luării unei decizii până când procedura este completată și corelată cu legislația în vigoare.

     Punctul 5: Aprobarea listei structurilor sportive propuse afilierii definitive (Anexa 5), cu drept de vot (Anexa 6), suspendate (Anexa 7), la care se ridică suspendarea (Anexa 8), dezafiliate (Anexa 9).

Pentru: 16 voturi

PS Listele pot fi consulate aici: Link către 5 elemente

Punctul 6: Prezentarea propunerilor pentru Ordinea de Zi a Adunării Generale venite din partea membrilor FRH.

       6.1 Propunerea AHC Potaissa Turda

Pentru introducere:     5 voturi
Împotrivă:                  10 voturi
Absenți:                     1

       6.2 Propunerea HC Zalău:

Pentru introducere:     4 voturi
Împotrivă:                  10 voturi
Abținere:                    1
Absenți:                     1

       6.3 Propunerea Știința București: (Anexa 12)

Pentru introducere:     7 voturi
Împotrivă:                    8 voturi
Absenți:                      1

       6.4 Propunerea ACS Olympic RFH: (Anexa 13)
             6.4.1         Punctele enumerate sunt propuneri ce pot fi discutate la

6.4.2        ședința Adunării Generale prin înscrierea la cuvânt. Nu fac

6.4.3         obiectul unei decizii de CA.  

6.4.4             Pentru introducere:     2 voturi
                     Împotrivă:                  12 voturi
                     Absenți:                    2

6.4.5.        S-a votat la pct. 6.3

6.4.6         Împotrivă: 16 voturi

6.4.7                 Pentru introducere:     1 vot
                         Împotrivă:                  14 voturi
                         Absenți:                    1

6.5 Propunerea AJH Galați:  (Anexa 14)

Pentru introducere:     2 voturi
Împotrivă:                  13 voturi
Absenți:                    1

Pct. 7: Diverse:

Dl Mihăilă a prezentat din nou cazul Dacia Mioveni și a anunțat pe cei prezenți că, începând cu data de 19 martie 2024, acesta se află în insolvență.


În ceea ce privește cazul ACS Kids Tâmpa și faptul că pentru acel caz există o pronunțare a Comisiei de Apel, Consiliul de Administrație consideră că nu poate decide peste hotărârea și atribuțiile acelei comisii. Cu toate acestea, se va solicita motivarea hotărârii de la Comisia de Apel pentru a înțelege dacă jucătoarele care au făcut cazul judecării au drept de joc sau nu.  

Dl Caba a întrebat președintele FRH dacă pentru cluburile de copii și juniori sunt prevăzute programe de susținere a acestora și s-a referit concret la repetarea distribuirii de mingi de joc pentru cei care solicită acest lucru. Dl Din a spus că va informa furnizorul și va comunica posibilitatea acestuia structurilor sportive.

Dl Din a informat despre posibilitatea pe care o au  toate cluburile de a putea încheia polițe de asigurare în condiții avantajoase, conform condițiilor negociate de FRH pentru membrii săi, loturile naționale, staff și personal, folosind același broker.