Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 23.01.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 23 ianuarie 2024


PROCES VERBAL NR. 80

            Încheiat astăzi, 23.01.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu solicitarea clubului C.S. RAPID BUCUREȘTI privind numărul de etape de suspendare efectuate, ca urmare a Deciziei 72.4/28.11.2023, Comisia Centrală de Disciplină a luat act de Adresa nr. 78/22.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiții și a constatat îndeplinirea sancțiunii celor două etape de suspendare;

2. În legătură cu sesizarea sportivei Opriș Olivia Diana, referitoare la nerespectarea de către C.S. ARENA TG. MUREȘ, a Hotărârii 684/2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S. ARENA TG. MUREȘ, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 30.01.2024;

3. În legătură cu sesizarea sportivei Sarah Darie, referitoare la nerespectarea de către CS DACIA MIOVENI 2012, a Hotărârii 691/16.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportivă, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

4. În legătură cu cererea de renunțare la judecată formulată de către domnul Gabriel Borodi, în privința încălcării de către S.C.M GLORIA BUZĂU, a prevederilor din regulamentele Federației Române de Handbal, Comisia a luat act de solicitarea înaintată, prim urmare, cauza rămâne fără obiect;

5. În legătură cu sesizarea sportivului TECA GABRIEL MASSUCA, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 694/29.12.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 30.01.2024;

6. În legătură cu sesizarea sportivului BOGDAN MĂNESCU, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 700/04.01.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 30.01.2024;

7. În legătură cu sesizarea sportivului RATKOVIC NEMANJA, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 698/04.01.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 30.01.2024;

8. În legătură cu punctul 1 din raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele S.C.M. RM.VÂLCEA și C.S.M. CORONA BRAȘOV, din data de 20.01.2024, de la Rm. Vâlcea, Comisia, analizând documentele prezentate, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

9. În ceea ce privește punctul 2 din raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele S.C.M. RM.VÂLCEA și C.S.M. CORONA BRAȘOV, din data de 20.01.2024, de la Rm. Vâlcea, Comisia a solicitat un punct de vederele clubului S.C.M. RM. VÂLCEA, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 30.01.2024;

10. În legătură cu sesizarea sportivei Chiș Ivan Irina împotriva clubului CS DACIA MIOVENI 2012, ca urmare a nerespectării de către club, a Hotărârii nr. 76.4/12.12.2023, respectiv 78.14/09.01.2024 a Comisiei Centrale de Disciplină, Comsia, analizând documentele prezentate, suspendă plângerea până la soluționarea cauzei privind Dosarul 239/A/2024 a Comisiei Centrale de Apel;

11. În legătură cu sesizarea doamnei Bora Victorina privind punerea în executare a Deciziei 231/A/2023 a Comisiei Centrale de Apel, Comisia a solicitat dovada comunicării Hotărârii pronunțate de către Comisia Centrală de Apel.