Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 16.01.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 16 ianuarie 2024


PROCES VERBAL NR. 79

            Încheiat astăzi, 16.01.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu sesizarea domnului Fotonea Raul, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 692/21.11.2023, emisă de către  Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportiv, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

2. În legătură cu sesizarea sportivei Ioana Ugran, referitoare la nerespectarea de către HC MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 665/31.08.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportivă, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

3. În legătură cu sesizarea domnului Pop Răzvan Mihai, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 693/21.11.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către domnul Răzvan Pop, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

4. În legătură cu sesizarea domnului Dobra Mihai Bogdan, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 697/12.12.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către domnul Dobra Bogdan, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

5. În legătură cu sesizarea sportivei Andreea Popa, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 678/16.10.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportivă, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

6. În legătură cu sesizarea sportivei Cavlovic Itana împotriva clubului CS MINAUR BAIA MARE, ca urmare a nerespectării de către club, a Hotărârii nr. 685/08.11.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportivă, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

7. În legătură cu sesizarea sportivei Raluca Tudor, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 686/08.11.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății către sportivă, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

8. În legătură cu solicitarea domnului Dănuleț Marius, referitoare la maniera de arbitraj de la jocul de Divizia A – feminină, dintre echipele C.S.M. GALAȚI și C.S.M. IAȘI 2020, din data de 12.11.2023, Comisia a luat act de Adresa nr. 79/15.01.2024 înaintată de către Comisia Centrală de Arbitri, prin care se precizează că nu se impune sancționarea cuplului de arbitri

9. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele CSM BUCUREȘTI – SCM GLORIA BUZĂU, din data de 10.01.2024, de la București, Comisia, analizând Adresa nr. 73/15.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiții, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

10. În legătură cu sesizarea sportivei Opriș Olivia Diana, referitoare la nerespectarea de către C.S. ARENA TG. MUREȘ, a Hotărârii 684/2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 23.01.2024;

11. În legătură cu memoriul clubului ACS OLYMPIC RFH împotriva clubului C.S. DINAMO BUCUREȘTI privind neîndeplinirea obligației de plată stabilită prin Decizia nr. 21/11.01.2023, pronunțată de Comisia de Apel a FRH, în dosarul 154/A/2022, Comisia a luat act de Adresa nr. 71/15.01.2024 înaintată de către Comisia Centrală de Competiții, prin care se precizează că nu se impune luarea de sancțiuni suplimentare împotriva clublui C.S. DINAMO BUCUREȘTI, prin urmare, cauza râmâne fără obiect;

12. În legătură cu solicitarea Comisiei Centrale de Competiții, înaintată prin Adresa 74/15.01.2024, Comisia Centrală de Disciplină amanână soluționarea cauzei până la comunicarea Deciziei Comisiei Centrale de Apel, în dosarul 228/A/2023, privind apelul formulat de CS Dacia Mioveni 2012 în contradictoriu cu Chis Ivan Irina;

13. În legătură cu solicitarea Comisiei Centrale de Competiții, înaintată prin Adresa 75/15.01.2024, Comisia Centrală de Disciplină amanână soluționarea cauzei până la comunicarea Deciziei Comisiei Centrale de Apel, în dosarul 229/A/2023, privind apelul formulat de CS Dacia Mioveni 2012 în contradictoriu cu Ilie Marina;

14. În legătură cu solicitarea clubului C.S. RAPID BUCUREȘTI privind numărul de etape de suspendare efectuate, ca urmare a Deciziei 72.4/28.11.2023, Comisia a înaintat sesizarea către Comisia Centrală de Competiții, spre competentă soluționare.