Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 09.01.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 09 ianuarie 2024


PROCES VERBAL NR. 78

            Încheiat astăzi, 09.01.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Căruntu Ioana Simona, referitoare la nerespectarea de către C.S. ARENA TG. MUREȘ a Hotărârii 683/01.11.2023, dictată de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății de către clubul C.S. ARENA TG. MUREȘ, drept pentru care urmează a închide procedura disciplinară;

2. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Cupa României - feminin, Turul Preliminar, dintre echipele CSM IAȘI 2020 și CSU ORADEA, din data de 18.12.2023, de la Iași (lipsa datelor din sistemul S.E.I), Comisia, analizând răspunsul Departamentului de Competiții și Legitimări din cadrul FRH, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

3. În legătură cu sesizarea domnului Fotonea Raul, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE a Hotărârii 692/21.11.2023, dictată de către  Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, a luat act de înțelegerea intervenită între cele două părți, prin care s-a stabilit acord de plată pentru data de 10.01.2024, prin urmare, acordă termen pentru următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, data de 16.01.2023;

4. În legătură cu solicitarea domnului Dănuleț Marius, referitoare la maniera de arbitraj de la jocul de Divizia A – feminină, dintre echipele C.S.M. GALAȚI și C.S.M. IAȘI 2020, din data de 12.11.2023, Comisia Centrală de Arbitri va analiza imaginile prezentate, urmând a înainta decizia luată cu privire la prestația cuplului de arbitri;

5. În legătură cu solicitarea domnului Dănuleț Marius, referitoare la activitatea observatorului delegat la jocul de Divizia A – feminină, dintre echipele C.S.M. GALAȚI și C.S.M. IAȘI 2020, din data de 12.11.2023, Comisia a luat act de documentele prezentate de către Comisia Centrală de Observatori și Delegați, prin care se precizează că nu se impune luare unor măsuri de sanționare;

6. În legătură cu sesizarea sportivei Coman Amalia Mihalea, referitoare la nerespectarea de către S.C.M. RM. VÂLCEA a Hotărârii 681/07.11.2023, dictată de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății de către clubul S.C.M. RM. VÂLCEA, drept pentru care urmează a închide procedura disciplinară;

7. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele C.S.O. BUHUȘI și L.P.S. SUCEAVA, din data de 14.12.2023, de la Brașov, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului C.S.O. BUHUȘI cu disputarea a 2 (două) jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori, începând cu data de 10.01.2024, conform art. 77.2 lit. a) Punct 2 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III – feminin;

8. În legătură cu înștiințarea clubului H.C. ZALĂU, Comisia Centrală de Disciplină constată că nu este competentă să soluționeze prezenta solicitare;

9. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S. UNIREA SÂNNICOLAU MARE și C.S.C. MOȘNIȚA NOUĂ, din data de 21.12.2023, din localitatea Sânnicolau Mare, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea domnului ROOSZ ȘUBA JOZSEF (CS UNIREA SÂNNICOLAU MARE), cu penalitate pecuniară de 1500 (una mie cinci sute) lei, data limită de achitare 08.02.2024 și suspendare din activitatea competițională pentru 4 (patru) jocuri, începând cu data de 10.01.2024, pentru intrarea neautorizată în vestiarul arbitrilor după joc, conform art. 44.3 lit. b) Punct 1 și 2 coroborat cu art 35. 1 lit k) (recidivă de la data de 12.12.2023) din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024;

10. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Cupa României - feminin, Tur I, dintre echipele A.C.S. SPARTAC BUCUREȘTI – C.S.M. BACĂU, din data de 06.01.2024, de la Bacău, privind lipsa datelor în sistemul S.E.I, Comisia, analizând răspunsul Departamentului de Competiții și Legitimări din cadrul FRH și Adresa nr. 69/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiții, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

11. În legătură cu sesizarea sportivei Ioana Ugran, referitoare la nerespectarea de către HC MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 665/31.08.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat către Comisia Centrală de Apel, club și petentei emiterea unor puncte de vedere, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 16.01.2024;

12. În legătură cu sesizarea domnului Pop Răzvan Mihai, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE a Hotărârii 693/21.11.2023, dictată de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului CS MINAUR BAIA MARE, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 16.01.2024;

13. În legătură cu sesizarea domnului Dobra Mihai Răzvan, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE a Hotărârii 697/12.12.2023, dictată de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului CS MINAUR BAIA MARE, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 16.01.2024;

14. În legătură cu sesizarea sportivei Chiș Ivan Irina împotriva clubului CS DACIA MIOVENI 2012, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 690/15.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului CS DACIA MIOVENI 2012 cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc, pentru o perioadă de 2 ani și începând cu data de 10.01.2024.

Concomitent, se scade un punct la fiecare 10 zile din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel competițional, până la executarea integrală a hotărârii, conform art. 8.12 coroborat cu art. 8.13 din Regulamentul privind statutul si transferul jucătorului de handbal, aplicabil pentru sezonul competițional 2023 – 2024;

15. În legătură cu sesizarea sportivei Lazăr Ștefania împotriva clubului CS DACIA MIOVENI 2012, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 677/12.10.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului CS DACIA MIOVENI 2012 cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc, pentru o perioadă de 2 ani și începând cu data de 10.01.2024.

Concomitent, se scade un punct la fiecare 10 zile din cele obținute de echipa participantă în cel mai înalt nivel competițional, până la executarea integrală a hotărârii, conform art. 8.12 coroborat cu art. 8.13 din Regulamentul privind statutul si transferul jucătorului de handbal, aplicabil pentru sezonul competițional 2023 – 2024.

16. În legătură cu memoriul clubului ACS OLYMPIC RFH împotriva clubului C.S. DINAMO BUCUREȘTI privind neîndeplinirea obligației de plată stabilită prin Decizia nr. 49/11.01.2023 pronunțată de Comisia de Apel a FRH în dosarul 154/A/2022, Comisia a înaintat solicitarea către Comisia Centrală de Competiții, spre competentă soluționare;

17. În legătură cu Decizia nr. 67/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Cupa României - feminină, Tur Preliminar, din data de 21.12.2023, de la Ploiești, dintre echipele C.S. ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI și  C.S.U REȘIȚA (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI și  C.S.U. REȘIȚA, Cupa României - feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.U. REȘIȚA cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 08.02.2024, conform art. 7.4 din Regulamentul de desfășurare al competiției Cupa României - feminină, ediția 2023 – 2024;

18. În legătură cu Decizia nr. 67/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Cupa României – feminină, Tur Preliminar, din data de 21.12.2023, de la Timișoara, dintre echipele CSU UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA și  C.S. ARENA TG.MUREȘ (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele CSU UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA și  C.S. ARENA TG.MUREȘ, Cupa României - feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S. ARENA TG. MUREȘ cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 08.02.2024, conform art. 7.4 din Regulamentul de desfășurare al competiției Cupa României - feminină, ediția 2023 – 2024;

19. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J II – feminin, dintre echipele  C.S. BRAZI – LPS BRĂILA (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. BRAZI – LPS BRĂILA, J II - feminin, cu scorul de 25 - 39 şi sancționeză echipa  C.S. BRAZI cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J II – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

20. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J II – feminin, dintre echipele L.P.S. SLATINA – C.S. NOVACI (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele L.P.S. SLATINA – C.S. NOVACI, J II - feminin, cu scorul de 61 - 29 şi sancționeză echipa  C.S. NOVACI cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J II – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

21. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele L.P.S. VASLUI – L.P.S. PIATRA NEAMȚ (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele L.P.S. VASLUI – L.P.S. PIATRA NEAMȚ, J III - feminin, cu scorul de 48 - 8 şi sancționeză echipa  L.P.S. PIATRA NEAMȚ cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

22. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S. CHIMIA RM. VÂLCEA – C.S.S. RM. VÂLCEA (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. CHIMIA RM. VÂLCEA – C.S.S. RM. VÂLCEA, J III - feminin, cu scorul de 46 - 10 şi sancționeză echipa  C.S.S. RM. VÂLCEA cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

23. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S.S. RM. VÂLCEA -C.S.S. CARACAL (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.S. RM. VÂLCEA -C.S.S. CARACAL, J III - feminin, cu scorul de 15 - 35 şi sancționeză echipa  C.S.S. RM. VÂLCEA cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

24. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S.S. GLORIA ARAD – L.P.S. BANATUL TIMIȘOARA (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.S. GLORIA ARAD – L.P.S. BANATUL TIMIȘOARA, J III - feminin, cu scorul de 20 - 38 şi sancționeză echipa  C.S.S. GLORIA ARAD cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

25. În legătură cu Decizia nr. 68/08.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele H.C. JIMBOLIA – C.S.S. GLORIA ARAD (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele H.C. JIMBOLIA – C.S.S. GLORIA ARAD, J III - feminin, cu scorul de 37 - 18 şi sancționeză echipa  C.S.S. GLORIA ARAD cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;