Hotararile Comisiei Centrale de Apel din data de 27.09.2023

Comunicari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 27 septembrie 2023


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL
COMISIA CENTRALA DE APEL
Referință: PROCESUL-VERBAL NR. 49 AL SEDINȚEI DIN DATA DE 27.09.2023

Participă: Președinte – ICHIM FLORIN, Membri – PÂCLEȘAN MARIAN și IOVA ANDREEA

1. DOSAR NR. 218/A/2023

Referitor la apelurile formulate de CS MINAUR BAIA MARE și UGRAN IOANA MARIA împotriva Hotărârii nr. 665/31.08.2023, pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia de Apel:

  • Respinge apelul sportivei UGRAN IOANA MARIA ca nefondat.
  • Admite apelul formulat de clubul CS MINAUR BAIA MARE împotriva Hotărârii nr. 665/31.08.2023 pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor, doar în ceea ce privește calculul drepturilor financiare datorate de clubul apelant către sportiva UGRAN IOANA MARIA și rejudecând cauza între aceste limite, modifică în parte hotărârea apelată în sensul că admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de sportiva UGRAN IOANA MARIA și : I. obligă clubul CS MINAUR BAIA MARE la plata sumei de 10.000 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 01.07.2022) reprezentând drepturi financiare aferente integral lunilor februarie-iunie 2023, către sportiva UGRAN IOANA MARIA, în termen de 15 zile de la comunicare; II. obligă clubul CS MINAUR BAIA MARE la plata sumei de 1250 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din 01.07.2022) reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada februarie-iunie 2023, către sportiva UGRAN IOANA MARIA, în termen de 15 zile de la comunicare.
  • Obligă sportiva UGRAN IOANA MARIA la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei reprezentând taxa de apel, către clubul CS MINAUR BAIA MARE, urmând ca această sumă să se compenseze în parte cu cheltuielile de judecată acordate sportivei în faza de fond a litigiului. După compensare, clubul CS MINAUR BAIA MARE va achita sportivei UGRAN IOANA MARIA suma rezultantă de 1.250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în ambele faze ale litigiului;
  • Menține în rest celelalte dispoziții ale Hotărârii nr. 665/31.08.2023 pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor
  • Definitivă.

2. DOSAR NR. 219/A/2023

Referitor la apelul formulat de ACS HC ZALAU împotriva Hotărârii nr. 669/14.09.2023, pronunțată de Comisia de Soluționare a Litigiilor, in contradictoriu cu Marin Iuliana Daniela, Comisia de Apel:

  • Având în vedere documentele transmise de părți prin poștă electronică în ziua ședinței de judecată, se va acorda termen la data de 04.10.2023, ora 16:00, urmând ca înscrisurile să fie comunicate reciproc părților, acestea având posibilitatea să-și exprime un punct de vedere.

3. DOSAR NR. 220/A/2023

Referitor la apelul formulat de BOLOGA ALEXANDRU împotriva Hotărârii nr. 60.8/12.09.2023, pronunțată de Comisia de Disciplină, Comisia de Apel:

  • Respinge apelul ca nefondat.
  • Definitivă.

4. DOSAR NR. 221/A/2023

Referitor la apelul formulat de BRUJ ANDREI împotriva Hotărârii nr. 60.7/12.09.2023, pronunțată de Comisia de Disciplină, Comisia de Apel:

  • Respinge apelul ca nefondat.
  • Definitivă.