Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 29.08.2023

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 29 august 2023


   PROCES VERBAL NR. 58

          Încheiat astăzi, 29.08.2023, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu solicitarea domnului Stănescu Adrian Ionuț, de sancționare disciplinară a clubului CSM CONSTANȚA, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 657/28.04.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor FRH, rămasă definitivă prin Decizia 104/24.05.2023 comunicată de către Comisia Centrală de Apel la data de 25.07.2023, Comisia Centrală de Disciplină, analizând documentele comunicate de către apărătorul ales al clubului CSM CONSTANȚA (domnul avocat Gherdan Sergiu), respinge cererea de amânare formulată ca neîntemeiată, urmare a faptului că nu a fost comunicat vreun document medical care să confirme situația medicală invocată pentru amânarea cauzei și stabilește:

-sancționarea clubului CSM CONSTANȚA cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 28.09.2023, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 49.1 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH, aplicabil pentru sezonul competițional 2022 – 2023.

2. În legătură cu solicitarea domnului Laurențiu Mihai Toma, de sancționare disciplinară a clubului CSM CONSTANȚA, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 653/28.04.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor FRH, rămasă definitivă prin Decizia 102/24.05.2023 comunicată de către Comisia Centrală de Apel la data de 25.07.2023, Comisia Centrală de Disciplină, analizând documentele comunicate de către apărătorul ales al clubului CSM CONSTANȚA (domnul avocat Gherdan Sergiu), respinge cererea de amânare formulată ca neîntemeiată, urmare a faptului că nu a fost comunicat vreun document medical care să confirme situația medicală invocată pentru amânarea cauzei și stabilește:

-sancționarea clubului CSM CONSTANȚA cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 28.09.2023, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 49.1 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH, aplicabil pentru sezonul competițional 2022 – 2023.

3. În legătură cu solicitarea domnului Stănescu RUDI Ionuț, de sancționare disciplinară a clubului CSM CONSTANȚA, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 656/28.04.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor FRH, rămasă definitivă prin Decizia 103/24.05.2023 comunicată de către Comisia Centrală de Apel la data de 25.07.2023, Comisia Centrală de Disciplină, analizând documentele comunicate de către apărătorul ales al clubului CSM CONSTANȚA (domnul avocat Gherdan Sergiu), respinge cererea de amânare formulată ca neîntemeiată, urmare a faptului că nu a fost comunicat vreun document medical care să confirme situația medicală invocată pentru amânarea cauzei și stabilește:

-sancționarea clubului CSM CONSTANȚA cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 28.09.2023, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 49.1 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH, aplicabil pentru sezonul competițional 2022 – 2023.