HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 21.04.2023

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 21 aprilie 2023


Proces verbal nr. 201/21.04.2023

Participă fizic: Din, Armanu, Cosman,  Marocico, Caba, Bocan, Sâsâeac, Mihăilă, Joița, Costea

Mazilu – Secretar General

Online: Ghervan, Cîrligeanu, Potora

Absenti: Stănescu, Dinu, Tadici

Invitați:

Mircea Burlacu - consilier președinte FRH

Ioana Voinescu - consilier juridic FRH

Alexandru Dragomir – consilier Ministerul Sportului

Ordinea de zi:

 
1. Validarea Hotărârilor Comitetului Director din perioada 23.03-12.04.2023.

2. Validare candidaturi pentru funcțiile alese în cadrul Adunării Generale 2023.

3. Aprobare modalitate de desfășurare a alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație si membru în Comisia de Cenzori (anexa 3).

4. Aprobare Strategia Națională pentru Handbal 2023-2033 (anexa 4).

5. Solicitarea d-lui Adrian Cosman cu privire  la modificarea Regulamentului Privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Handbal.

6. Aprobare modificare locație desfășurare Adunare Generală 2023.

7. Diverse.

1. Se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl. Potora) Hotărârile Comitetului Director din perioada 23.03-12.04.2023 - punctele de la 1.1. la 1.9, respectiv:

    1.1 Componența lotuluinațional de cadețI masculin 2008-2009 care va participa acțiunea de pregătire centralizată, în perioada 01-05.04.2023.

    1.2 Componenta lotului national largit de senioare/lista oficială de 35 de sportive pentru pregătire și jocurile de calificare la C.M. 2023, perioada 02- 13.04.2023.

   1.3 Componența lotului național de seniori masculin pentru pregătire centralizată, din perioada 20-25.04.2023, București și jocuri de calificare CE 2024, din perioada 25-28.04.2023, București, ROU-AUT și perioada 28.04-01.05.2023, Gummersbach, Germania, UKR-ROU.

    1.4 Componența lotului național de tineret feminin 2004- 2005 pentru acțiunea de pregătire centralizată din localitatea Deva, din perioada 03-09.04.2023 și participarea la jocurile internaționale de verificare de la Belgrad cu naționala similară a Serbiei, din perioada 09-12.04.2023

   .1.5 Componența lotului național de juniori feminin 2006- 2007 pentru acțiunea de pregătire centralizată din localitatea Drobeta Turnu Severin, din perioada 03-07.04.2023 și participarea la jocurile bilaterale Serbia – România, de la Kladovo, Serbia, din perioada 07-10.04.2023

   1.6 Componența lotului național de cadeți feminin 2008-2009 pentru acțiunea de pregătire centralizată din localitatea Drobeta Turnu Severin, din perioada 03-07.04.2023 și participarea la jocurile bilaterale Serbia – România, de la Kladovo, Serbia, din perioada 07- 10.04.2023

   1.7 Componența lotului național de Beach Handbal seniori feminin pentru acțiunea de pregătire centralizată din localitatea Mamaia, din perioada 03-07.04.2023 și participarea la jocurile bilaterale Italia – România, de la Abruzzi, Italia, din perioada 07-12.04.2023.

   1.8 Contractul de Finanțare nr. 1571/28.02.2023 dintre Federația Română de Handbal și Ministerul Sportului, conform art. 13, alin (4) din contractul mai sus menționat, solicităm următoarele modificări la Programul „Promovarea sportului de performanță” Subprogramul „Pregătirea loturilor naționale”, Subprogramul „Calendar sportiv internațional” și Subprogramul „Alte acțiuni și activități”,

   1.9 Componența lotului național de juniori 2006-2007, sportivi și staff, care va fi convocat pentru următoarele acțiuni de pregătire: Pregătire centralizată și Jocuri Bilaterale cu Turcia - Pitești 22-30.04.2023 Jocuri Mediteraneene – Tunisia

 

2. Se valideaza cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl. Potora) candidaturile pentru funcțiile alese în cadrul Adunării Generale 2023, astfel:

Pentru functia de membru al Consiliulului de Administrație al FRH:

  • Weber Alexandru Mircea
  • Bejinariu Gheorghe
  • Pavel Vasile
  • Ciurea Ștefan
  • Manole Adrian

Pentru functia de membru al Comisiei de Cenzori

  • Poenaru Melania

3. Se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl Potora) modalitatea de desfășurare a alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație si membru în Comisia de Cenzori (anexa 3).

4. Se aproba cu 11 voturi pentru si 2 voturi impotriva (dl Sasaeac si dl Potora) Strategia Națională pentru Handbal 2023-2033 (anexa 4).

5. Se aproba cu unanimitate de voturi prorogarea discutarii solicitarea d-lui Adrian Cosman cu privire  la modificarea Regulamentului Privind Statutul și  Transferul Jucătorilor de Handbal.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea locației de desfășurare a Adunarii Generale A FRH 2023, astfel: Adunarea Generală a Federației Române de Hadbal va avea loc in data de 28 aprilie ora 10 la sediul Scolii Primare SPECTRUM Colentina, din Bucuresti, str. Colentina nr. 64 B, sector 2.

7. Diverse.

- Se aproba cu unanimitate de voturi depunerea la MS a dosarului Dlui. Rosu Laurentiu pentru acordarea indemnizatiei de merit.

- Se aproba cu unanimitate de voturi actualizarea listelor structurilor sportive (cu drept de vot, propuse pentru suspendare, dezafiliere, afiliere definitiva), publicarea acestora pe site-ul frh precum si transmiterea acestora catre structurile sportive afiliate.- (link)