Consfatuire observatori 2022 = 5-7 august 2022

Comunicari Comisia Centrala de Observatori si Delegati, Marþi, 24 mai 2022


Federația Româna de Handbal, prin Comisia Centrală a Observatorilor, va organiza în perioada 05.08.2022-07.08.2022 consfătuirea anuala a observatorilor, in cadrul căreia se va susține și examenul sesiunii de vară in vederea organizării sezonului competițional 2022-2023.

Întrunirea va avea loc la CĂPRIOARA SPA & WELLNESS RESORT 4* - all inclusive , oras Covasna, jud. Covasna (http://www.hotel-caprioara.ro), costul total fiind de aprox. 600 lei / pers.  

In vederea participarii la consfatuirea si examenul observatorilor , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte ( conform Regulament de organizare si functionare a CCOD a FRH – art.11 si 12 – acceseaza link de mai jos )

Regulament de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Observatori și Delegați

 1. Sa fie cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
 2. Participarea efectiva, minimum 5 (cinci) ani, la competitiile interne, Liga Nationala, in calitate de sportiv, antrenor, arbitru, observator sau delegat FRH;
 3. Sa prezinte un CV handbalistic la zi;
 4. Sa nu fie sub relatii contractuale cu un club sportiv de handbal ce isi desfasoara activitatea la acelasi nivel  al competitiilor nationale  sau sa fie implicat sub orice forma in conducerea unei echipe de handbal din acelasi esalon competitional. Daca ulterior promovarii examenului un observator intra in relatii contractuale de munca sau de alta natura cu un club sportiv de handbal , acestuia i se ridica automat dreptul a oficia jocuri la nivelul competitional respectiv.
 5. Sa nu fi fost condamnat penal cu privare de libertate (sentinta definitiva), cu sau fara suspendare, nu insa pentru o fapta din culpa.
 6. Daca in anii anteriori a fost membru al Comisiei Centrale de Observatori si Delegati, SA NU fi avut o activitate necorespunzatoare, sa nu fi raspuns Comunicatelor si deciziilor CCOD, sa fi manifestat dezinteres in activitatea de observator, sa nu fi participat cu regularitate la sedintele de instruire organizate de CCOD,  sa fi avut in general o apreciere negativa la  prestatia de observator din partea CCOD.
 7. Sa nu fi suferit in timpul activitatii de sportive, antrenor, conducator, arbitru, persoana oficiala o sanctiune de excludere din viata sportiva.
 8. Dupa caz, sa faca dovada faptului ca realizeaza venituri suficiente ( cel putin venitul minim pe economie) si ca nu este dependent de activitatea de observator/delegat FRH
 9. Sa nu depaseasca varsta de 60 ani la prima candidatura pentru ocuparea unui post de observator/delegat
 10. Comisia Centrala de Observatori si Delegati, isi rezerva dreptul de a alcatui si supune spre aprobare conducerii FRH, lista cu persoanele abilitate a paerticipa sa sustina concursul anual, pentru dobandirea calitatii de observator FRH.

            Sunt selectati si invitati sa sustina concursul  pentru admiterea in corpul observatorilor si delegatilor  editia 2022-2023, persoane cunoscute si apreciate pentru competenta, probitatea morala, experienta in activitatea handbalistica si conduita in societate.

 1. Pentru editia 2022/2023, se declara admis concurentul care va obtine un numar de minim 24 puncte, dintr-un total de 30, din chestionarul cu intrebari, prezentat.

            Ei trebuie sa fie apti din punct de vedere medical, prezentand un aviz medical de la o institutie sanitara abilitata, avand inscrisa perioada de valabilitate, stampila institutiei si parafa medicului (depusa la data prezentarii la consfatuire).

 

BIBLIOGRAFIE

Regulamentele aflate in vigoare la data sustinerii examenului, precum:

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al CCOD.

- Regulamentul IHF al jocului de handbal, ed. martie 2022

- Catalog Intrebari din Regulamentul IHF al jocului de handbal ed. a-III-a, publicata de IHF in august 2019.

- Prevederile Legii 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei la competitiile sportive, modificata si completata de Legea nr.10, din 06.01.2012.

- Regulament desfasurare Liga Nationala, M+F

- Regulament desfasurare Cupa Romaniei.

- Regulament desfasurare Supercupa Romaniei.

- Regulament desfasurare Divizia A, M+F.

- Regulament desfasurare Campionate Nationale de Juniori I –IV, M+F.

- Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Competitiilor Nationale de Handbal.

- Caiet Sarcini Liga Națională, Cupa României, Divizia A.
 

        Inscriere/depunerea documentelor:

 Pana la data de 23.06.2022, ora: 15.00, adresa de corespondenta: ottopripas@yahoo.com

- Cerere olografa transmisa la adresa de e-mail sus mentionata iar originalul se va depune la data prezentarii la consfatuire.

- CV handbalistic la zi pentru persoanele inscrise la prima participare transmis la adresa de e-mail sus mentionata

- Fisa Individuala a Observatorului (aici model); completata si semnata, transmisa la adresa de e-mail sus mentionata , originalul prezentat la consfatuire.

- Carte Identitate copie transmisa la adresa de e-mail sus mentionata si original prezentat la consfatuire.

- Cazier judiciar pentru persoanele inscrise la prima participare;,dupa promovarea examenului.

 

Informatii sau detalii suplimentare, dl Pripas Octavian, tel: 0724 007 901.

Detaliile cu privire la programul de desfășurare a consfătuirii, se vor comunica in timp util.

 

PROGRAM CONSFĂTUIRE

COVASNA, 05.08.2022-07.08.2022

VINERI - 05.08.2022

12.00 - 14.30

SOSIRE ȘI CAZARE HOTEL ”CĂPRIOARA SPA & WELLNESS RESORT”

15.00 - 15.50

DESCHIDERE CONSFĂTUIRE

15.50 - 16.10

PAUZĂ CAFEA + GUSTARE

16.10 - 17.00

ETICĂ ȘI INTEGRITATE PROFESIONALĂ – COMISAR ȘEF DE POLIȚIE SORIN BORULEA-DGA

17.00 - 17.10

PAUZĂ

17.10 - 18.00

MODIFICĂRI REGULAMENT 01.07.2022 – SESIUNEA 1 – MEMBRII CCA/CCOD

18.00 - 18.10

PAUZĂ

18.10 - 19.00

MODIFICĂRI REGULAMENT 01.07.2022 – SESIUNEA 2 – MEMBRII CCA/CCOD

19.00/19.30

CINĂ

SÂMBĂTĂ - 06.08.2022

07.00 - 09.00

MIC DEJUN

09.00 - 09.50

ACTIVITATEA CCOD

09.50 - 10.00

PAUZĂ

10.00 - 10.50

REGULAMENTE CCOD/FRH

10.50 - 11.00

PAUZĂ

11.00 - 11.50

RAPORT DE EVALUARE A ARBITRAJULUI – CLARIFICĂRI COMPLETARE RAPORT

12.00 – 13.30

PRÂNZ

13.45 - 14.45

TEST SCRIS SERIA 1

14.45 - 15.00

PAUZĂ

15.00 - 16.00

TEST SCRIS SERIA 2

16.00 - 16.15

PAUZĂ CAFEA

16.15 - 17.00

IMPORTANȚA PREGĂTIRII PSIHOLOGICE A ARBITRILOR/OBSERVATORILOR – DR.

 

GEORGE VESCAN-PSIHOLOG SPORTIV

17.00 - 17.15

PAUZĂ

17.15 - 18.00

PRELUCRARE REGULAMENT JOC – ”ULTIMELE 30 SECUNDE” – MEMBRII CCA/CCOD

18.00 - 18.10

PAUZĂ

18.10 - 19.00

RELAȚIA OBSERVATOR – ARBITRI – MEMBRII CCA/CCOD

19.00/19.30

CINĂ

DUMINICĂ - 07.08.2022

07.00 - 09.00

MIC DEJUN

09.00 - 09.50

RELAȚIA OFICIALI - ARBITRI/OBSERVATOR – LECTOR EHF ACSINTE ALEXANDRU

09.50 - 10.00

PAUZĂ CAFEA

10.00 - 10.50

PRELUCRARE REGULAMENT JOC – MEMBRII CCA/CCOD

10.50 - 11.00

PAUZĂ

11.00 - 11.50

CONCLUZII / DISCUȚII

12.00/13.00

CHECK-OUT

*PROGRAMUL POATE SUFERI MODIFICĂRI