HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 31.01.2022

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 31 ianuarie 2022


Proces verbal C.A. nr. 187/31.01.2022

S-a solicitat membrilor Consiliului de Administrație aprobarea propunerilor Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru Programul Tânărului Arbitru – E.H.F. : Avădanii Adrian/Popovici Răzvan și Badea Corina/Șandor Cintia, în urma desfășurării examinărilor.

Cu  10 voturi „pentru” (Dedu, Luca, Bocan, Sâsâeac, Manea, Bejinariu, Teuțan, Drăgănescu, Evi, Kotecz) se aprobă solicitarea.