HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 26.10.2021

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 26 octombrie 2021


HOTĂRÂRI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Proces verbal nr.180/26.10.2021

 1. Având în vedere:

  • Hotărârea C.A. al F.R.H. din data de 28.09.2021 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare din data de 29.10.2021, orele 11:00 la Complexul Olimpic Sidney-Izvorani;
  • H.G. nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, intrată în vigoare în data de 25.10.2021;
  • Imposibilitatea legală de a organiza și desfășura Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 29.10.2021, dat fiind dispozițiile Art. 1 pct. 1 din Anexa nr. 3 a H.G. 1090/2021 modificată conform H.G. 1130/2021:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV- 2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-13;

S-a solicitat membrilor Consiliului de Administrație constatarea faptului că Adunarea Generală Extraordinară a F.R.H. nu se mai poate desfășura la data de 29.10.2021, dat fiind limitările legislative intrate în vigoare în data de 25.10.2021 și în același timp să dispună suspendarea convocării Adunării Generale Extraordinare din data de 29.10.2021, până la o dată ulterioară, permisă de legislația națională.

Voturi „pentru”: Dedu, Luca, Bejinariu, Nurhan Ali, Pavel, Manea, Sâsâseac, Evi, Kotecz, Ghervan, Bocan, Teuțan, Lupan

Și-au exprimat punctul de vedere, fără a vota: Dinu, Tadici, Drăgănescu

Cu 13 voturi „pentru” se dispune suspendarea convocării Adunării Generale Extraordinare din data de 29.10.2021, până la o dată ulterioară, permisă de legislația națională.

 2. Având în vedere:

  • Art 2.2.5 care reglementează accesul spectatorilor în sală, din Protocolul medical de organizare și desfășurare a competițiilor de handbal aprobat de Consiliul de Administrație în data de 17.08.2021
  • H.G. nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, intrată în vigoare în data de 25.10.2021;
  • Interzicerea accesului spectatorilor la competițiile sportive, dat fiind dispozițiile Art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 3 a H.G. 1090/2021 modificată conform H.G. 1130/2021:

              4.  În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără participarea spectatorilor, în condițiile stabilite prim ordinul comun MTS MS, emis în  temeiul art. 43 și al art. 71 alin (2) din Legea 55/2000, cu modificările și completările ulterioare

S-a solicitat membrilor Consiliului de Administrație constatarea faptului că Art. 2.2.5 „Accesul în sală”, ultimul alineat din Protocolul medical nu mai poate fi respectat, dat fiind limitările legislative intrate în vigoare în data de 25.10.2021 și în același timp să dispună interzicerea accesului spectatorilor la jocurile de handbal, până la noi modificări ale legislației.

Voturi „pentru”: Dedu, Luca, Bejinariu, Nurhan Ali, Pavel, Manea, Sâsâseac, Evi, Kotecz, Ghervan, Bocan, Teuțan, Lupan

Și-au exprimat punctul de vedere, fără a vota: Dinu, Tadici, Drăgănescu

Cu 13 voturi „pentru” se dispune interzicerea accesului spectatorilor la jocurile de handbal, până la noi modificări ale legislației.