Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 01.10.2021

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 01 octombrie 2021


Hotărârea Consiliului de Administrație nr 178/01.10.2021

În baza considerentelor transmise de către Ministerul Tineretului și Sportului ca urmare a sesizării Dlui Sorin Dinu, s-a solicitat membrilor C.A. aprobarea revenirii asupra hotărârii nr. 177/23.08.2021 în sensul în care Dl. Rusu Nicolae nu este validat pe lista observatorilor pentru sezonul competițional 2021-2022.

Cu 10 voturi „pentru” (Dedu, Luca, Bocan, Sâsâeac, Ghervan, Tadici, Pavel, Kotetz, Lupan, Drăgănescu) și 2 voturi „împotrivă” (Dinu, Manea) se aprobă.