Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 16.03.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 16 martie 2021


Proces verbal nr 352,

Încheiat azi, 16/03/2021, în ședința ordinara a C.C.D.,în prezența  a membrilor : Jugănaru L., Vicea V., Dinca V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor Stark Bogdan / Romeo Stefan, prezenti la jocul dintre echipele CSM Ramnicu Valcea și CS Magura Cisnadie, Liga Florilor MOL, disputat în data de 10/03/2021, la Ramnicu Valcea, Comisia hotărăște:

sancționarea sportivei ELENA VOICU de la echipa CS Magura Cisnadie cu Avertisment, conform art. 50.1. lit. A),  pentru un fault prin care se pune in pericol sanatatea celui faultat (Regula 8.5 B.)

2. În legătură cu sesizarea sportivei GAIU DAIANA GEORGIANA, privind nerespectarea Hotărârii nr. 518 din 2021 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, Comisia, vazand ca in sedinta din data de 09.03.2021, C.S. Crișul Chișineu Criș a fost notificat cu declansarea procedurii disciplinare, iar acesta nu a promovat aparari sau un punct de vedere, cu privire la aceasta situatie, CCD Hotaraste :

- sancționarea C.S. Crișul Chișineu Criș cu PENALITATE de 5.000 (cincimii) lei, termen de achitare 13/04/2021, pentru nerespectarea hotărârilor comisiilor federației, conf. art. 8.12 din RSTJH, raportat la art. 49.1 din Regulamanetul Disciplinar. Totodată, pune în vederea clubului amintit mai sus ca în termen de 10 zile să plătească sportivei drepturile financiare.

3. În legătură cu sesizarea sportivei KLIMEK SABINE privind nerespectarea Hotărârii nr. 516 din 09/02/2021 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, Comisia, vazand ca in sedinta din data de 09.03.2021, C.S. Crișul Chișineu Criș a fost notificat cu declansarea procedurii disciplinare, iar acesta nu a promovat aparari sau un punct de vedere, cu privire la aceasta situatie, CCD Hotaraste :

- sancționarea C.S. Crișul Chișineu Criș cu PENALITATE de 5.000 (cincimii) lei, termen de achitare 13/04/2021, pentru nerespectarea hotărârilor comisiilor federației, conf. art. 8.12 din RSTJH, raportat la art. 49.1 din Regulamanetul Disciplinar. Totodată, pune în vederea clubului amintit mai sus ca în termen de 10 zile să plătească sportivei drepturile financiare.

4. În legătură cu sesizarea sportivei HAIDU ALEXANDRA IOANA privind nerespectarea Hotărârii nr. 517 din 11/02/2021 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, Comisia, vazand ca in sedinta din data de 09.03.2021, C.S. Crișul Chișineu Criș a fost notificat cu declansarea procedurii disciplinare, iar acesta nu a promovat aparari sau un punct de vedere, cu privire la aceasta situatie, CCD Hotaraste :

- sancționarea C.S. Crișul Chișineu Criș cu PENALITATE de 5.000 (cincimii) lei, termen de achitare 13/04/2021, pentru nerespectarea hotărârilor comisiilor federației, conf. art. 8.12 din RSTJH, raportat la art. 49.1 din Regulamanetul Disciplinar. Totodată, pune în vederea clubului amintit mai sus ca în termen de 10 zile să plătească sportivei drepturile financiare.

5. În legătură cu sesizarea antrenorului NOVANC Marius privind nerespectarea Hotărârii 46/21.10.2020 a Comisiei de Apel, de către clubul C.S.M. Corona Brașov, Comisia vazand ca in procesul verbal nr. 328 al sedintei din data 19.01.2021, clubul amintit a mai fost sanctionat pentru aceiasi abatere; iar prin acelasi proces verbal, i s-a pus in vedere ca in termen de 10 zile să achite antrenorului drepturile salariale, obligație neîndeplinita pana la introducerea prezentei sesizari, CCD hotaraste:

Sancționarea clubului C.S.M. Corona Brașov cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare si drept de joc pentru o perioada de 1 (un) an de zile, începând cu data de 14.03.2021, conform art. 26.11 din Statutul Antrenorului. Concomitent cu aceasta sancțiune, la fiecare 10 zile, i se va scădea cate 1 punct din cele obținute de echipa participantă in cel mai înalt nivel competițional, păna la executare integrala a hotărârii. Aceasta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de C.C.C.

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.