Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 09.03.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 09 martie 2021


Proces Verbal  nr. 348

Încheiat azi, 09/03/2021,în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Gaiu Daiana Georgiana, privind nerespectarea Hotărârii nr. 518 din 2021 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, Comisia, odată cu comunicarea sesizării, pune în vederea C.S. Crișul Chișineu-Criș că are posibilitatea de a formula un punct de vedere, pentru ședința din data de 16/03/2021 privind această sesizare. Totodată, pune în vederea petentei de a face dovada hotărârii definitive pentru ședința din 16/03/2021.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Klimek Sabine privind nerespectarea Hotărârii nr. 516 din 09/02/2021 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, Comisia de Disciplină, odată cu comunicarea solicitării, pune în vederea C.S. Crișul Chișineu-Criș că are posibilitatea de a formula un punct de vedere, pentru ședința din data de 16/03/2021, privind această sesizare.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.