Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 29.01.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Vineri, 29 ianuarie 2021


Proces verbal nr 332

Încheiat azi, 29/01/2021, în ședința extraordinara a C.C.D.,în prezența  a membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

 

1. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului Ionuț Barbu, prezent la jocul de L.N.F., dintre echipele S.C.M. RM. VÂLCEA și H.C. DUNĂREA BRĂILA, disputat în data de 28/01/2021, la București, Comisia hotărăște:

sancționarea sportivei Anita Udriștoiu de la echipa H.C. Dunărea Brăila cu penalitate 500 lei, termen de achitare 30/02/2021, conform art. 50.1 lit. b), pentru un fault care pune în pericol sănătatea celui faultat.(regula 8.5)

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.