Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 13.01.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 13 ianuarie 2021


Proces verbal nr. 326

Încheiat azi, 12/01/2021, în ședința ordinară a C.C.D. în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Teodorescu E., Dinca V., Berindei D.

 1. În legătură cu Hotărârea C.C.C. nr.64 din 11/01/2021, Comisia, văzând că au fost îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2 raportat la art. 26.3, lit.a), admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, după cum urmează:

  • C.C.C. ia act de retragerea echipei A.H.C. Dunărea Călărași prin adresa nr. 1/05.01.2021, formulată de către domnul președinte Zamfir Cristian și, în consecință, conform L.N.M. art. 8.1, C.C.C. hotărăște:
  • Penalizarea echipei cu 10.000 (zecemii) lei, având drept de înscriere în ultima categorie competițională pentru următorul sezon.
  • Conform art. 29.1 din R.O.D.C.N.H. 2020-2021, datorită faptului că echipa a participat la mai puțin de 50+1% din numărul de jocuri, toate rezultatele echipei, din sezon, vor fi anulate.

 2. În legătură cu Hotărârea nr.14 din 05/01/2021 a C.C.C., Comisia, văzând că au fost îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2 raportat la art. 26.3, lit.a), admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, după cum urmează:

  1. Conform email-ului D.S.P. Timiș transmis în data de 21/12/2020, clubul S.C.M. Politehnica Timișoara nu se poate prezenta la Turneul din 22 - 23/12/2020, datorită faptului că 2 (doi) jucători au fost depistați pozitivi, C.C.C. hotărăște omologarea jocului dintre S.C.M. Politehnica Timișoara și C.S. Dinamo București cu 0 - 10, conform art. 3.8 din Protocolul Medical;
  2. Jocul dintre echipele C.S.U. din Suceava și S.C.M. Politenica Timișoara se omologhează cu 10 - 0, conform art.3.8 din Protocolul Medical.

 3. În legătură cu solicitarea domnului NOVANC Marius, antrenor secund, privind nerespectarea Hotărârii nr. 493/18.09.2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 46/21.10.2020 a Comisiei de Apel, de către C.S. Corona Brașov, C.C.D. a solicitat petentului punerea la dispoziție a hotărârilor despre care face vorbire, pentru ședința din data de 19/01/2021.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.