Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 05.01.2021

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 05 ianuarie 2021


Proces verbal Nr. 325

Încheiat azi, 05/01/2021, în ședința ordinară a C.C.D. în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Teodorescu E., Dinca V., Berindei D.

  1.  În legătură cu Hotărârea Comisiei Centrale de Competiții a F.R.H. nr 13 din data de 05/01/2021, Comisia, văzând ca au fost îndeplinite condițiile art.25 în baza art 2.2 raportat la art. 26.3, lit.a), admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de evidență sancțiuni, după cum urmează:

Comisia Centrală de Competiții ia act de retragerea echipei C.S. Crișul Chișineu-Criș prin adresa nr. 69 din 14/12/2020, formulată de către președintele clubului, Dl. Mann Sebastian Toma.

Conform Regulamentului Ligii Naționale Feminine (Liga Florilor) articolul 8.1, alineatul 3: C.C.C. hotărăște penalizarea echipei cu 10.000 (zecemii) lei, având drept de înscriere în ultima categorie competițională pentru sezonul următor.

Conform articolului 29.1 din R.O.D.C.N.H. 2020-2021, datorită faptului că echipa a participat la mai puțin de 50%+1 din numărul de jocuri programate, C.C.C. hotărăște ca toate rezultatele echipei în anul competițional menționat să fie anulate.

 

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.