Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 10.11.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 11 noiembrie 2020


Proces Verbal  nr. 318

Încheiat azi, 10/11/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea domnului Sandu Mihai privind nerespectarea Hotărârii nr. 495/09.10.2020 de către A.H.C. Dunărea Călărași, C.C.D. solicită petentului punerea la dispoziție a Comisiei hotărârea definitivă despre care face vorbire, cât și o solicitare scrisă conform Regulamentului Disciplinar.

2. În legătură cu solicitarea sportivului Teo Coric privind nerespectarea Hotărârii nr. 497/30.09.2020 de către C.S. Minaur Baia Mare, C.C.D., văzând dovezile de plată, constată că nu se impune luarea unei măsuri disciplinare, cazul rămânând fără obiect.

3. În legătură cu sesizarea domnului Alin Bondar privind nerespectarea Hotărârii nr. 498/05.10.2020 de către C.S.U. Cluj-Napoca, C.C.D., văzând și dovezile privind plata sumelor consemnate în hotărârea mai sus menționată, respinge cererea ca nefondată.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.