HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 02.11.2020

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 02 noiembrie 2020


Proces verbal nr.145/02.11.2020

 

 

Având în vedere:

  • Ordinul nr. 1819/27.10.2020 emis de Ministerul Sănătății
  • Posibilitatea diminuării costurilor participanților la competițiile de handbal

 

S-a solicitat membrilor C.A. completarea Art. 2.1.1.Testarea și Art. 2.1.1.Oficiali F.R.H. din Protocol Medical de Organizare și Desfășurare a competițiilor de Handbal  cu următoarele texte:

„Excepție fac persoanele cuprinse în tabelul nominal al echipei care au fost depistate pozitiv cu COVID-19 și ulterior vindecate. Acestea nu mai sunt obligate să se testeze RT-PCR pe o perioadă de 90 de zile de la data vindecării”

Respectiv:

„Oficialii F.R.H. care au fost depistați pozitiv cu COVID-19 și ulterior vindecați, nu mai au obligativitatea efectuării testării RT-PCR pe o perioadă de 90 de zile de la data vindecării.”

 

Cu 13 voturi „pentru” (Dedu, Ghervan, Luca, Manea, Kotecz, Evi, Sâsâeac, Drăgănescu, Tadici, Pavel, Bejinariu, Bocan, Nurhan Ali)