Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 07.07.2020

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 07 iulie 2020


Proces Verbal  nr. 299

Încheiat azi, 07/07/2020,în ședința ordinară a C.C.D.,în prezența membrilor: Jugănaru L., Dinca V., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Sladana Prelevic în contradictoriu cu CS Dacia Mioveni 2012, privind nerespectarea Hotărârii nr. 476 din 31/03/2020 a Comisiei de Memorii, rămasă definitivă prin respingerea apelului, C.C.D. revine cu solicitarea către CS Dacia Mioveni 2012 de a formula un punct de vedere sau apărări privind acest aspect pentru ședința din 14/07/2020. Reamintim clubului din Mioveni că netrimiterea materialelor solicitate nu împiedică judecarea cazului, conform art. 12.3 R.D.

 

Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.