HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 27.12.2019

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 27 decembrie 2019


Proces verbal nr. 110/27.12.2019

  

S-a  solicitat membrilor C.A. validarea contractului cu BRD Groupe Societe Generale privind emiterea scrisorii de garanție bancară în valoare de 200.000 CHF.

Cu voturi 11 „pentru” (Dedu, Luca, Sâsâeac, Bocan, Bejinariu, Evi, Kotecz, Ali, Mateescu, Ghervan, Pavel)  se validează contractul cu BRD Groupe Societe Generale privind emiterea scrisorii de garanție bancară în valoare de 200.000 CHF.