Hotărâri C.A. din 30.08.2019

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 30 august 2019


Hotărâri C.A. din 30.08.2019

Proces verbal nr. 104/30.08.2019

Participă: Dedu, Luca, Dinu, Bocan, Pavel, Bejinariu, Ali, Evi, Drăgănescu, Ghervan

Participă fără drept de vot: Vărzaru, Cătuți, Nechita-reprezentant M.T.S.

Absenți: Mateescu, Sâsâeac, Tadici, Lupan, Teuțan, Manea

  1. Se aprobă în unanimitate convocarea Adunării Generale Extraordinare, având ca punct pe ordinea de zi „Alegeri președinte Comisie Apel” pentru data de 01.10.2019, orele 12.00, la Rin Grand Hotel, datorită lipsei cvorumului de la Adunarea Generală Extraordinară din data de 30 august 2019.
  2. Se aprobă în unanimitate afilierea provizorie a structurilor sportive Asociația Club Sportiv Viitorul Vetel, Clubul Sportiv Ghiroc Chisoda.