Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 20.08.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 21 august 2019


Proces Verbal 262

Încheiat astăzi, 20.08.2019, în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Teodorescu E., Dincă V.

1. În legătură cu notificarea Dlui. Mazilu Viorel privind nerespectarea termenului prevăzut la Art. 76.1, Comisia hotărăște:

- respingerea cererii ca prematur introdusă și ca urmare a achitării de către C.S.A. Steaua București a drepturilor financiare ale acestuia.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Cozma Cosmina în contradictoriu cu C.S.M. Tg. Mureș privind nerespectarea Hotărârii 438 a Comisiei de Memorii din 24/07/2019, Comisia, odată cu comunicarea solicitării, pune în vedere clubului menționat că are dreptul la formularea unui punct de vedere în acest sens pentru ședința din 27/08/2019.

3. În legătură cu sesizarea sportivei Popovici Elena Cristina în contradictoriu cu C.S.M. Tg. Mureș privind nerespectarea Hotărârii nr. 363/23.01.2019 a Comisiei de Memorii, Comisia solicită, odată cu comunicarea sesizării, un punct de vedere pentru ședința din data de 27/08/2019.

4. În legătură cu solicitarea sportivului Kedzo Nikola privind nerespectarea Hotărârii nr. 423/25.03.2019 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, rămasă definitivă prin Decizia Comisiei de Apel nr. 34/17.04.2019, în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București, Comisia, văzând punctul de vedere al C.S.A. Steaua București, cererea de transfer cât și memoriul introdus la Comisia de Soluționare a Memoriilor, hotărăște:

- suspendarea cauzei până la finalizarea memoriului, conform Art. 8.8, lit. a) 1 din R.S.T.J.H.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.