Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 13.08.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 14 august 2019


Proces Verbal 261

Încheiat astăzi, 13.08.2019, în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Dincă V.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Ana Gijulete privind nerespectarea hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 427/30.04.2019 în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare și având în vedere Hotărârea C.C.D. nr. 1 din data de 29/07/2019 prin care s-a pus în vedere clubului menționat să achite drepturile financiare sportivei în termen de 10 (zece) zile, Comisia hotărăște:

- sancționarea clubului H.C. Dinamo Bitcoin București cu ridicarea dreptului de transfer, legitimare și drept de joc pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, conform Art. 18.12 din R.S.T.J.H.,raportat la Art. 76.3 din Regulamentul disciplinar.

2. În legătură cu notificarea Dlui. Mazilu Viorel privind nerespectarea termenului prevăzut la Art. 76.1, Comisia, odată cu comunicarea hotărârii, revine și solicită clubului C.S.A. Steaua București formularea unui punct de vedere pentru ședința din data de 20/08/2019.

3. În legătură cu solicitarea sportivului Kedzo Nikola privind nerespectarea Hotărârii nr. 423/25.03.2019 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, rămasă definitivă prin Decizia Comisiei de Apel nr. 34/17.04.2019, în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București, Comisia, odată cu comunicarea solicitării către clubul amintit, revine și solicită acestuia formularea unui punct de vedere pentru ședința din 20/08/2019.

4. În ceea ce privește sesizarea sportivei Cozma Cosmina Lia, Comisia solicită acesteia hotărârile rămase definitive pe care se bazează sesizarea pentru ședința din data de 20/08/2019.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.