Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 06.08.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 07 august 2019


Proces Verbal 260

Încheiat astăzi, 06.08.2019, în ședința ordinară a C.C.D.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Verde Narcisa Elena privind nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 431 din 20/06/2019, în contradictoriu cu Clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia, văzând și punctul de vedere al Clubului H.C. Dinamo Bitcoin București, văzând că Hotărârea Comisiei de Soluționare a Memoriilor este definitivă, hotărăște:

- sancționarea Clubului H.C. Dinamo Bitcoin București cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei, cu termen de achitare 05/09/2019, conform Art. 76.1 lit. a) raportat la Art. 8.11 din RSTJH. Totodată, Comisia pune în vedere clubului menționat ca în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri să achite drepturile salariale sportivei.

2. În legătură cu notificarea Dlui. Mazilu Viorel privind nerespectarea termenului prevăzut la Art. 76.1 Comisia, odată cu comunicarea notificării, solicită clubului C.S.A. Steaua București formularea unui punct de vedere pentru ședința din 13/08/2019.

3. În legătură cu solicitarea sportivei Kedzo Nikola privind nerespectarea Hotărârii nr. 423/25.03.2019 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, rămasă definitivă prin decizia Comisiei de Apel nr. 34/17.04.2019 în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București, Comisia, odată cu comunicarea solicitării către clubul amintit, solicită acestuia formularea unui punct de vedere pentru ședința din 13/08/2019.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.