Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 29.07.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 30 iulie 2019


Proces Verbal 259

Încheiat astăzi, 29.07.2019, în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Teodorescu E., Berindei D., Dincă V.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Ana Gijulete privind nerespectarea hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 427/30.06.2019 în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia decide:

- sancționarea clubului H.C. Bitcoin Dinamo București cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei, termen de achitare 28/08/2019 conform Art. 76.1 lit. a), raportat la Art. 8.11 RSTJH. Totodată, Comisia pune în vedere clubului H.C. Bitcoin Dinamo București ca în termen de 10 zile de la data comunicării Hotărârii să achite drepturile financiare ale sportivei.

2. În legătură cu sesizarea sportivei Verde Narcisa Elena privind respectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 431/20.06.2019 în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia revine și solicită un punct de vedere clubului mai sus menționat pentru ședința din data de 06/08/2019.

3. În legătură cu sesizarea sportivei Popovici Elena Cristina Sorina în contradictoriu cu Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 430/10.06.2019, Comisia hotărăște:

- sancționarea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș cu penalitate 5.000 (cinci mii) lei, termen de achitare 28/08/2019, conform Art. 76.1 lit. a) raportat la Art. 8.11 RSTJH. Totodată, Comisia pune în vedere clubului sancționat ca în termen de 10 zile de la data comunicării Hotărârii să achite drepturile salariale ale sportivei.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.