Ședința Comisiei Centrale de Disciplină din data de 16.07.2019

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 17 iulie 2019


Proces Verbal 257

Încheiat astăzi, 16.07.2019, în ședința ordinară a C.C.D., în prezența membrilor: Jugănaru L., Vicea V., Dincă V.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Popovici Elena Cristina Sorina în contradictoriu cu Clubul Sportiv Municipal Tg. Mureș cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 430/10.06.2019, Comisia, luând în considerare punctul de vedere al clubului din Tg. Mureș, admite capitolul nr. 3 din întâmpinare, respectiv acordă un termen de 10 zile, începând cu data de 17/07/2019, pentru achitarea drepturilor salariale.

2. În legătură cu sesizarea antrenorului Mazilu Viorel în contradictoriu cu C.S.A. Steaua București cu privire la nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 421/02.04.2019, rămasă definitivă prin respingerea apelului, Comisia revine cu solicitarea către clubul C.S.A. Steaua București pentru formularea unui punct de vedere pentru ședința din 23/07/2019.

3. În legătură cu sesizarea sportivei Ana Gijulete privind nerespectarea Hotărârii Comisiei de Soluționare a Memoriilor nr. 427/30.04.2019, în contradictoriu cu clubul H.C. Dinamo Bitcoin București, rămasă definitivă prin neapelare, Comisia, odată cu comunicarea sesizării, solicită clubului mai sus menționat un punct de vedere pentru ședința din 23.07.2019.

*Notă: Părțile interesate să introducă Apel au nevoie de motivarea Hotărârii Comisiei de Disciplină conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intră în posesia motivării hotărârii Comisiei de disciplină dacă în termen de 3 (trei) zile de la data publicării dispozitivului pe site, fac cerere de motivare și dovada plății motivării hotărârii.

Apelul se poate face în termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrării în posesia hotărârii motivate, respectând procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4.