Hotararile ale Consiliului de Administratie din 20.05.2019

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 20 mai 2019


Hotărâri Consiliu de Administrație

Proces verbal nr. 98/20.05.2019

 

Participă: Dedu, Dinu, Luca, Bocan, Sâsâeac, Manea, Evi, Bejinariu, Pavel, Nurhan Ali, Kotecz, Draganescu

Participă fără drept de vot: Vărzaru, Cătuți, Voinescu, Nechita Sergiu – reprezentant M.T.S.

Absenți: Mateescu, Tadici, Lupan, Ghervan, Teuțan

 

 1 Se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (Drăgănescu, Dinu) proiectul de Statut, cu modificările stabilite în cadrul ședințelor C.A. din 17 mai, respectiv 20 mai.

 2 Se aprobă în unanimitate convocarea Adunării Generale ordinare pentru data de 19 iunie, orele 14.00, la Rin Grand Hotel, București, precum și Ordinea de zi a acesteia:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
  4. Alocuțiunea președintelui F.R.H.;
  5. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală; prezentarea bilanțului contabil și aprobarea prin vot a acestuia; (Anexa 17)
  6. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori; (Anexa 18)
  7. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 19)-
  8. Afiliere/dezafiliere membri F.R.H.;
  9. Propunere aprobare proiect de Statut

 3 Diverse:

  • Referitor la propunerea venită din partea SCM Timișoara, aceasta nu se aprobă, cu 2 voturi “pentru” (Drăgănescu, Manea) si 10 voturi “împotrivă”.