HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 19.10.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 19 octombrie 2018


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 19.10.2018

 

Participă: Dedu, Dinu, Luca, Bocan, Tadici, Săsăeac, Bejinariu, Ali, Teuțan, Mateescu, Bejinariu, Evi, Drăgănescu, Pavel, Kotecz, Lupan, Manea

Participă fără drept de vot: Vărzaru – Secretar general F.R.H.; Voinescu Ioana – jurist F.R.H., Cătuți Mariana – Director Economic F.R.H.

 

 1. Validare hotărâri Comitet Director:
 • Se aprobă în unanimitate validarea Dlui Vlad Caba în funcția de președinte al Comisiei tehnico-metodice, precum și componența comisiei propusă de acesta:

- Ghervan Petru – vicepreședinte

- Axinte Alexandru – membru

- Mihăilă Paul – membru

 • Se aprobă în unanimitate validarea Dlui Pîrvu Mihai în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Competiții, precum și componența comisiei propusă de acesta:

- Șerbu Teodor – vicepreședinte;

- Burcă Mariana – membru

- Vasiliu Ana – membru

- Constantin Răduț Corina – membru

- Constantin Alexandru – membru

- Costache Ninel – membru

- Ciucă Alexandra – membru

- Măndășescu Radu – membru

 • Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Tadici) validarea Dlui Jugănaru Lucian în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Disciplină, precum și componența comisiei propusă de acesta:

- Vicea Viorel – vicepreședinte;

- Dincă Valerică – membru;

- Berindei Dan – membru;

- Teodorescu Emilian – membru

 • Se aprobă în unanimitate validarea Dnei Gherman Marcelina în funcția de președinte al Comisiei de Memorii, precum și componența comisiei propusă de aceasta:

- Gălățanu Mădălina – vicepreședinte

- Mitriță Daniel – membru

- Baboi Andreea – membru

 • Se aprobă cu 15 voturi „pentru și 1 vot „împotrivă” (Dinu) validarea Dlui Vasile Pavel în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Arbitri, precum și componența comisiei propusă de acesta:

- Bejinariu Gheorghe – vicepreședinte

- Belu Horațiu – membru

- Popa Nicolae – membru

- Mateescu Jan – membru

Grupa operativă:

- Dordea Doru

- Zaharia Atila

- Ciobanu Ion

Responsabili regiuni:

- Baicu Mihai – regiunea N-E

- Rusu Nicolae – regiunea S-E

- Barbu Adrian – regiunea S

- Niculae Stoian – regiunea București

- Barcan Adrian – regiunea E

- Năsturel Gheorghe – regiunea N-V

- Aldica Ion – regiunea N-V

- Dordea Doru – regiunea Centru

 • Se aprobă în unanimitate validarea Dlui Ciocoiu Florin în funcția de președinte al Comisiei Medicale, precum și componența comisiei propusă de acesta:

- Omer Senol – vicepreședinte

- Poll Alexandru – membru

- Golcea Lavinia – membru

 • Nu se aprobă (4 voturi „pentru” propunere, 12 voturi „împotrivă” – Tadici, Săsăeacu, Evi, Drăgănescu, Ali, Ghervan, Teuțan, Lupan, Pavel, Bejinariu, Mateescu, Kotecz) validarea Dlui Chirvase Radu în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Observatori și Delegați, precum și a componenței comisiei propusă de acesta:

- Serbu Ion

- Dobre Viorel

- Ardeleanu Cristian

- Pripas Octavian.

Cristina Vărzaru – secretar general F.R.H. va asigura interimatul

 • Se aprobă în unanimitate activitățile sportive ale CNOPJ Baia Mare și CNOPJ Timișoara.
 • Se aprobă în unanimitate participarea Dnei Mândrescu Veronica la „Classification Workshop”, conferință organizată de EHF și dedicată handbalului în scaun cu rotile, Portugalia, 30 noiembrie 2018.
 • Se aprobă în unanimitate participarea Cristinei Vărzaru – secretar general F.R.H., la „EHF Women Handball Convention”, Paris, 14 decembrie 2018.
 • Se aprobă în unanimitate propunea Comitetului Director de acordare a distincției de Antrenor Internațional Dlui Aihan Omer, acesta îndeplinind cerințele prevăzute la Art. 17 lit b) din Statutul Antrenorului.
 • Se aprobă în unanimitate participarea cuplului de arbitri Stark/Ștefan, precum și a observatorului Șerbu Ion la Seha Gazprom League, sezon 2018 – 2019, la cererea organizatorilor competiției.
 • Se validează în unanimitate componența loturilor naționale de senioare România A și România B, precum și a sfaff-ului tehnic și medical pentru acțiunea din perioada 23.09 – 30.09.2018.
 • Se aprobă în unanimitate modificările la calendarul competițional al loturilor de beach handbal seniori masculin și feminin, precum și modificările la calendarul competițional al loturilor de seniori masculin și feminin, tineret masculin și feminin, juniori masculin și feminin, cadeți masculin și feminin.
 • Se validează în unanimitate investirea Dlui Manolo Montoya în funcția de antrenor principal al lotului național de seniori, precum și staful tehnic și medical cu care acesta colaborează:

- Voica Eliodor – antrenor secund;

- Fort Mauri Jaumet – antrenor portari;

- Ciuntu Ștefan – preparator fizic;

- Ciocoiu Florin – medic coordonator;

- Omer Senol – medic;

- Gîgiu Cristinel – kinetoterapeut;

- Ghenea Cătălin – asistent medical;

- Keregy Radu Ioan – analist performance.

 

2. Contract TVR

 • Se validează în unanimitate contractul cu T.V.R..
 • Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Manea) modificarea Art. 1.4. din Regulamentul de desfășurare al Ligii Naționale, masculin și feminin. Forma aprobată:” F.R.H. își rezervă dreptul ca, în funcție de solicitările PARTENERULUI TV, să programeze anumite jocuri la alte date și ore decât cele prevăzute mai sus. Acest lucru va fi adus la cunoștință echipelor interesate cu cel puțin 7 (șapte) zile înaintea programării inițiale. Refuzul nejustificat de a disputa jocul conform programării PARTENERULUI TV, atrage după sine penalizarea echipei în cauză cu 2000 Euro (conform contractului încheiat între F.R.H. și PARTENERUL TV).
 • Se aprobă cu 14 voturi „pentru și 2 voturi „împotrivă” (Manea, Drăgănescu) introducerea Articolului 6. Media, marketing și comunicare. În Regulamentul de desfășurare al Ligii Naționale masculin și feminin.  Forma aprobată: „Pentru buna executare a acordurilor de transmitere televizată sau a altor contracte media (marketing, comunicare), cluburile sunt obligate să respecte condițiile prevăzute în Caietul de sarcini Liga Națională (format PDF, Site F.R.H., Statut și regulamente).
 • Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (Manea) modificarea Art. 4.3. din Regulamentul de desfășurare al Cupei României. Forma aprobată: „Pentru buna executare a acordurilor de transmitere televizată sau a altor contracte media (marketing, comunicare), cluburile sunt obligate să respecte condițiile prevăzute în Caietul de sarcini Cupa României (format PDF, Site F.R.H., Statut și regulamente).
 • Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (Kotecz,Tadici,Manea) introducerea articolului 75.1. în Regulamentul Disciplinar. Forma aprobată: „Nerespectarea condițiilor prevăzute de regulamentele de desfășurare ale ligii naționale masculin și feminin și Cupa României, prin care se încalcă buna executare a acordurilor de transmitere TV sau a celorlalte contracte media (marketing, comunicare) încheiate în acest scop, se sancționează cu penalitate pecuniară cuprinsă între 1000 lei și 5000 lei.
 • Se aprobă în unanimitate introducerea articolului 75.2. în Regulamentul Disciplinar. Forma aprobată: „Refuzul nejustificat de a disputa jocul conform programării PARTENERULUI TV, atrage după sine penalizarea echipei în cauză cu penalitate pecuniară în cuantum de 2000 Euro”.

3. Se aprobă în unanimitate lista arbitrilor naționali pentru sezonul competițional 2018 – 2019.

4. Se aprobă cu 11 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Dinu) R.O.F. C.C.A., cu mențiunea modificării sancțiunilor prevăzute în acest regulament cu sancțiunile prevăzute deja în Regulamentul Disciplinar în vigoare.

5. Se aprobă în unanimitate Regulamentul de desfășurare al C.N. de beach handball.

6. Diverse:

 • Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Tadici) propunerea D-lui Pavel Vasile de cuprindere a persoanei responsabile pentru completarea live-scorului în categoria arbitrilor ajutători, cu baremul prevăzut de regulamentele în vigoare pentru această categorie, în funcție de categoria competițională unde își desfășoară această activitate.
 • Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (Bocan, Dinu, Mateescu) propunerea D-lui Bejinariu de modificare a Art. 3.1.3. din R.O.F. Consiliu de Administrație. Forma aprobată: „Membrii C.A. au dreptul la decontarea, din sursele extrabugetare ale F.R.H. a unei indemnizații de membru per ședință în cuantum de 500 lei brut, precum și a cheltuielilor de transport în cuantum maxim de 1000 lei”.
 • Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” (Tadici, Drăgănescu, Manea, Kotecz, Pavel) propunerea D-lui Ghervan de modificare a Art. 4.11. din R.O.F. Consiliu de Administrație. Forma aprobată: „Consiliul de Administrație validează hotărârile Comitetului Director”.