HOTARARILE COMISIEI CENTRALE DE APEL DIN DATA DE 17.10.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 17 octombrie 2018


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL
COMISIA CENTRALA DE APEL
București, Sector 1, str. Aviator Popa Marin, nr. 2
Telefon 021 231 89 87; Fax: 021 231 82 62
E-mail: ccapel@frh.ro

ATENTIE ADRESA DE E-MAIL A COMISIEI ESTE ccapel@frh.ro 

Referință: PROCESUL-VERBAL NR. 59 DIN DATA DE 17.10.2018

Participa:  Presedinte-ICHIM FLORIN, Membru-IOVA ANDREEA, Membru-PÂCLESAN MARIAN

 

1. Referitor la apelul formulat de AS Arrubium Macin 2008 impotriva Hotararii pronuntate de CCD la data de 25.09.2018  Comisia de Apel hotaraste:
​   - Respinge apelul ca inadmisibil avand in vedere ca apelanta nu a parcurs procedura prealabila prevazuta de art. 13.8 si art. 13.5 din Regulamentul Disciplinar al FRH, respective apelanta nu a solicitat motivarea hotararii CCD, desi i s-a pus in vedere prin adresa emisa de secretariatul Comisiei de Apel din data de 01.10.2018.

2. Referitor la apelul formulat de Prof. antrenor Gheorghe Tadici, impotriva Hotararii CCD nr. 2 din data de 28.08.2018, Comisia de Apel hotaraste:
   - Admite apelul, desfiinteaza Hotararea nr. 2 a CCD si inlatura sanctiunea aplicata in cuantum de 1500 lei.
Hotararea motivata va fi comunicata partii dupa redactare.

3. Referitor la apelurile formulate de CS Universitar Constatin Brancusi impotriva hotararilor pronuntate de CCD la data de 02.10.2018, avand nr. de ordine in procesul-verbal al sedintei 17-20, se amana solutionarea acestora pentru data de 24.10.2018, ora 16:00 la sediul FRH.

4. Se fixeaza termen de solutionare a apelului formulat de ASC Corona 2010 Brasov impotriva Hotararii nr. 404 din 10.10.2018 a Comisiei de Memorii, in contradictoriu cu intimata Hotea Camelia, la data de 24.10.2018, ora 16:30 la sediul FRH, pentru cand vor fi citate partile.