Hotararile Comisiei Centrale de Apel din data de 19.09.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 19 septembrie 2018


Proces verbal nr. 55

Incheiat azi 19.09.2018

    Participa: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

1. Referitor la apelul formulat de prof. antrenor Tadici Gheorghe impotriva hotararii CCD din data de 28.08.2018, Comisia de Apel pune in vederea apelantului sa índice la care dintre hotararile CCD din data de 28.08.2018 se refera apelul formulat avand in vedere ca din procesul verbal al sedintei nr.213 a reiesit ca s-au pronuntat 3 hotararii de sanctionare; totodata pune in vedere apelantului ca este obligatoriu ca pentru solutionarea apelului trebuie sa solicite in prealabil motivarea hotararii CCD atacate cu achitarea taxei de motivare a hotararii (500 lei)

Se fixeaza termen la data de 26.09.2018, ora 15:30, la sediul FRH.

2.  La apelul formulat de AHC Dunarea Calarasi 2014 impotriva hotararii nr. 393/29.08.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu sportivul Dinescu Laurentiu s-a prezentat imputernicitul apelantei avocat Captariu Teodor Florin, care a sustinut apelul in fata comisiei, solicitand admiterea apelului astfel cum a fost formulat, cu cheltuieli de judecata.

Intimatul sportiv a depus nota de sedinta prin avocat Diaconu Silviu-Constantin, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Comisia de Apela mana pronuntarea pentru data de 26.09.2018.

3. Referitor la apelul formulat de Mazilu Viorel impotriva hotararii nr.4/28.08.2018 a CCD din cadrul FRH, dupa audierea apelantului prezent, Comisia de Apel ramane in pronuntare si amana pronuntarea la data de 26.09.2018.

Nota: Va rugam ca apelurile introduse impotriva hotarariilor comisiilor federale sa fie transmise pe adresa  ccapel@frh.ro.