HOTĂRÂRILE COMISIEI CENTRALDE APEL DIN DATA DE 03.09.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Marþi, 04 septembrie 2018


Proces verbal nr. 52

Încheiat azi, 03.09.2018

Participă: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

  1. Referitor la apelul formulat de ASC Corona 2010 Brașov împotriva hotărârii nr. 386/30.07.2018 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, în contradictoriu cu sportiva Hotea Camelia, Comisia de Apel, în lipsa părților și după analiza apelului formulat și a tuturor înscrisurilor aflate la dosar, hotărăște:
  • Respinge apelul ca nefondat, menține ca legală și temeinică hotărârea nr.386/30.07.2018.

Se ia act că intimata sportivă nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Hotărârea motivată va fi comunicată după redactare.

  1. În legătură cu apelul formulat de SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA împotriva hotărârii nr.389/10.08.2018 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, în contradictoriu cu Hrimiuc Didi Robert, Comisia de Apel hotărăște:
  • Respinge apelul ca nefondat, menține legală și temeinică hotărârea nr.389/10.08.2018.

Se ia act că intimatul sportiv nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Hotărârea motivată va fi comunicată părților după redactare.

  1. În legătură cu apelul formulat de SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA împotriva hotărârii nr.390/10.08.2018 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor, în contradictoriu cu sportiva Predoi Diana-Liliana, Comisia de Apel hotărăște:
  • Respinge apelul ca nefondat, menține legală și temeinică hotărârea nr.390/10.08.2018.

Se ia act că intimata sportivă nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Hotărârea motivată va fi comunicată părților după redactare.

  1. Comisia de Apel stabilește termen pentru soluționarea apelului formulat de CSM București împotriva hotărârii nr.392/22.08.2018 a Comisiei de Soluționare a Memoriilor la data de 11.09.2018, la ora 15:30, la sediul FRH, pentru când părțile vor fi citate.
  2. Comisia de Apel fixează termen pentru soluționarea apelului formulat de Andrei Alexandra Oana împotriva hotărârii nr.5/21.08.2018 a Comisiei Centrale de Disciplină la data de 11.09.2018, ora 16:00, la sediul FRH, urmând a fi citată partea.
  3. Comisia de Apel fixează termen pentru soluționarea apelului formulat de profesor Tadici Gheorghe împotriva hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină la data de 11.09.2018, ora 16:30, la sediul FRH. Va fi citat profesorul Tadici Gheorghe cu precizarea hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină atacate, având în vedere sancțiunile aplicate în data de 28 august 2018. De asemenea, urmează ca în termen de 3 zile profesorul Tadici să depună la secretariatul FRH motivele completate.