HOTARARILE COMISIEI CENTRALE DE APEL DIN DATA DE 22.08.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Miercuri, 22 august 2018


Proces verbal nr. 51

Incheiat azi 22.08.2018

Participa: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

.

1. Se ia act de cererea de renuntare la judecarea apelului formulata de sportiva Line Anna Ryborg Jorgensen, formulat impotriva hotararii nr. 387/25.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu CSM Bucuresti.
Se respinge cererea apelantei de restituire a taxei de procedura in cuantum de 1000 lei.

2. Comisia de Apel stabileste  termen pentru solutionarea apelului formulat de ASC Corona 2010 Brasov impotriva hotararii nr.386/30.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu sportiva Hotea Camelia la data de 03.09.2018, ora 15.30, la sediul FRH.

3. Comisia de Apel stabileste termen pentru solutionarea apelului fomulat  de Sport Club Municipal Timisoara impotriva hotararii nr.389/10.08.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu Hrimiuc Didi Robert, la data de 03.09.2018, ora 16.00, la sediul FRH.
Se vor comunica motivele apelului intimatului-sportiv urmand ca acesta sa depuna intampinare la secretariatul FRH in termen de 5 zile.

4. Comisia de Apel stabileste  termen pentru solutionarea apelului formulat de Sport Club Municipal impotriva hotararii nr.390/10.08.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu Predoi Diana-Liliana, la data de 03.09.2018, ora 16.30, la sediul  FRH.
Se vor comunica motivele de apel intimatei-sportive  urmand  ca aceasta sa depuna intampinare la sediul FRH in termen de 5 zile.