HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 07.08.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Miercuri, 08 august 2018


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 07.08.2018

 

1. Se validează în unanimitate hotărârile Comitetului Director în ceea ce privește:

  • Preluarea CSM Bistrița de către C.S. Gloria 2018 Bistrița Năsăud în urma studierii dosarului depus la sediul F.R.H.;
  • Lotul lărgit de tineret masculin participant la C.E. din Slovenia; lotul lărgit de juniori masculin participant la C.E. din Croația;
  • Modificările la calendarul competițional al loturilor de beach handball masculin seniori, juniori masculin, seniori masculin, seniori feminin.

2.Cu 13 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” se aprobă solicitarea C.S.A. Steaua de a participa în SEHA Gazprom League, cu amendamentul respectării calendarului competițiilor interne organizate de F.R.H..

3.Comisia de analiză numită prin decizia președintelui F.R.H. Alexandru Dedu aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație raportul întocmit în cazul D-lui Călina Valeriu.

4.Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” Regulamentul Disciplinar propus, cu mențiunile specificate în procesul verbal al C.A. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

5.Se aprobă în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Memorii și Comisiei de Apel propus, cu mențiunile specificate în procesul verbal al C.A. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

6.Se aprobă în unanimitate Regulamentul de desfășurare al Campionatului Național de J IV propus, cu mențiunile specificate în procesul verbal al C.A. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

7.Se aprobă în unanimitate Regulamentul privind statutul antrenorului propus, cu mențiunile specificate în procesul verbal al C.A. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

8.Se aprobă în unanimitate R.O.I. Lot Național propus. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

9.Se aprobă în unanimitate Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Centrale de Observatori și Delegați, cu mențiunile specificate în procesul verbal al C.A. Acesta intră în vigoare începând cu data de 08.08.2018.

10.În cazul solicitării D-lui prof. Mureșan Sorin– C.S.S. Sighișoara, problema se soluționează conform Art. 40.3 litera c) din Regulamentul Disciplinar aprobat în aceeași ședință a C.A.

11. Diverse

  1. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” acordarea dreptului de a arbitra la Divizia A și juniori, arbitrilor care au depășit vârsta de 50 de ani. Limita stabilită este 55 de ani, cu condiția ca arbitrii în cauză să fi promovat examenele anuale organizate de C.C.A.
  2. Se aprobă cu 13 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” propunerile venite din partea C.C.A. cu privire la lista arbitrilor I.H.F.: Năstase Cristina – Stancu Simona, respectiv a arbitrilor candidați I.H.F.: Pârvu Mihai – Potârniche Mihai.
  3. Se aprobă în unanimitate afilierea provizorie a CSM Alexandria, ACS Academica Cluj și ACS Traian Craiova.