Hotararile Comisiei Centrale de Apel din data de 03.08.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Vineri, 03 august 2018


Proces verbal nr. 50

Incheiat azi 03.08.2018

Participa: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

1. Referitor la apelul formulat de CSM Fagaras impotriva hotararii nr.384/16.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu intimatul-sportiv Filip Marian-Florin, Comisia de Apel hotaraste:

  • Respinge apelul ca nefondat, mentine ca legala si temeinica hotararea nr.384/16.07.2018.
    Comisia de Apel ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata de catre intimatul-sportiv.
    Hotararea motivata va fi comunicata partilor dupa redactare.

            

2. In Legatura cu apelul formulat de CSM Fagaras impotriva hotararii nr.388/25.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu intimatul-sportiv Acatrinei Florin-Constantin, Comisia de Apel constata lipsa partilor si, analizand apelul formulat cat si inscrisurile aflate la dosar, hotaraste:

  • Respinge apelul ca nefondat, mentine legala si temeinica hotararea nr.388/25.07.2018.

Se ia act ca intimatul-sportiv nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Hotararea motivata va fi comunicata partilor dupa redactare.

3.   Comisia de Apel stabileste termen pentru solutionarea apelului formulat de Line Anna Ryborg Jorgensen impotriva hotararii nr.387/25.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu CSM Bucuresti, la data de 21 August 2018, ora 15.30 la sediul FRH.