Sedință extraordinară a CCD din data de 19.01.2018

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Vineri, 20 iulie 2018


Comisia Centrală de Disciplină s-a intrunit în sedința extraordinară și regulamentar sesizată cu solicitarea Dlui. antrenor Viorel Mazilu, referitor la nerespectarea Hotărârii C.A. din data de 05.01.2018 cât și a hotărârii Comisiei de Apel din 12.06.2018.  În acest sens, comisia stabiliește următoarea ședință a CCD în data de 26.07.2018, orele 16.00, solicitând:

  • Prezența Clubului Sportiv al Armatei Steaua (prin reprezentant) sau un punct de vedere privitor la această solicitare;
  • prezenta D-lui. antrenor Viorel Mazilu în vederea audierii;
  • Comisiei de Apel a F.R.H. , Hotărârea motivată a acesteia
  • Secretarului General  al F.R.H. punerea la dispoziția comisiei, a Hotararii C.A. din data menționată privitor la Cazul Mazilu, pentru ședința din data de 26.07.2018;