Aspecte metodologice de aplicare a conceptiei de joc la nivelul handbalului masculin

Comunicari Comisia Tehnico-Metodica, Vineri, 31 martie 2017


Obiectivele se împart în dou? culori:

  • Culoarea galben? : ASPECTE DEFENSIVE
  • Culoarea albastr?: ASPECTE OFENSIVE

Descarcati tabelul conform fiec?rei categorii în care se marcheaz? obiectivele ofensive ?i defensive, atât individuale, de grup ?i colective ce trebuie dezvoltate.

Autor Xavier Pascual Fuertes, antrenor principal lot seniori