HOTARARI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 24.10.2016 Bucuresti

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 24 octombrie 2016


Participa : Dedu, Luca, Barcan, Plesa, Pavei,  Sasaeac, Dumitru, Tadici, Bejinarie, Ali, Kotecz, Manea, Baban, Georgescu, Mateescu, Catuti, Bocan si MTS – Daniel Nicu

1. Se valideaza in unanimitate Hotararile Comitetului Director din perioada 21.09 – 23.10.’16:

  • Modificari la Calendarul loturilor nationale
  • Sportivi de inalta performanta – componentele Lotului de senioare participante la JO Rio 2016

2. In legatura cu Recursul inaintat de dl. prof. Pera Florentin impotriva Hotararii Comisiei de Memorii 233/21.10.’16, membrii CA hotarasc in unanimitate demararea procedurilor  de expertizare grafologica a documentului pe care dl. prof. Pera Florentin il considera ca fiind fals.

3. In legatura cu Contestatia introdusa de HC Zalau, membrii CA hotarasc in unanimitate formularea unui raspuns dupa obtinerea rezultatului expertizei grafologice.

4. In legatura cu Recursul introdus de HCM Rm. Valcea impotriva Hotararii Comisiei de Memorii nr. 262/12.10.’16 (Roaua Janina), membrii CA au hotarat cu 9 voturi “pentru” si 4 “abtineri”, mentinerea Hotararii Comisiei de Memorii.

5. In legatura cu Recursul introdus de Univ. Cluj impotriva Hotararii Comisiei de Memorii  nr. 265/17.10.16 (Dindiligan Alexandra), membrii CA au hotarat in unanimitate desfiintarea in parte a Hotararii, in sensul obligariii clubului la plata catre sportive a sumei de 6.148 lei (3.148 restanta, 3.000 lei drepturi septembrie). Termen de plata 14.11.’16.

6. Se aproba in unanimitate Regulamentul Campionatului de Beach Handbal, precum si programul competitional al acestuia.

7.  Se aproba in unanimitate conducatorii de delegatii pentru actiunile loturilor nationale, astfel: joc calificare CE 2018 seniori, Minsk 01 – 03.11.’16 Toacsen Sorin, turneu Lot juniori masculin si feminin  Vilnius 27-31.10.’16 Dia Alexandru, jocuri bilaterale lot juniori, Ungaria 05-06.11.’16 Dia Alexandru, turneu pregatire cadeti. Gdansk 05-06.11.’16 Raduta Titel.

8. Se constata indeplinirea cerintelor de acordare a Titlului de Antrenor Emerit de catre dl. Prof. Gavrila Maximilian.

9. Se aproba in unanimitate decontarea cheltuielilor  pentru participarea candidatilor FRH la alegerile in comisiile EHF ( Lecusanu Narcisa si Acsinte Alexandru).

10. Se aproba in unanimitate, cu aplicare imediata, completarea art. VII.8.d.2. din regulamentul de transferai, astfel: “ jucatorii juniori cu contract care devin jucatori fara contract ca urmare a  hotararii unei comisii federale (Memorii, Apel), a Consiliului de Administratie sau a rezilierii unilaterale de catre club a contractului, se pot transfera fara acordul clubului “.

11. Se aproba in unanimitate acordarea Distinctia  de  “Antenor International” d-lui prof. Rosca Aurelian.

12. Se aproba cu 9 voturi “pentru”, o “abtinere” si un vot “impotriva”, propunerea Departamentului Tehnic  de numire in functia de antrenor principal pentru Lotul de senioare a d-lui Martin Cerdes Ambros.