HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 01.10.2015

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 01 octombrie 2015


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

01.10.’15

Prezenti cu drept de vot : 13 membri

Invitat : Daniel Mitrita, secretar Comisie Memorii

1. Se valideaza Hotararile Comitetului Director din perioada 17.08-30.09.’15, astfel :

 • 12 voturi pentru
 • o abtinere

2. Se valideaza demisia d-lui Mincu Paul, din functia de Presedinte al Comisiei de Memorii, precum si a d-lui Statescu Constantin din functia de membru al aceleiasi comisii, astfel :

 • 12 voturi pentru
 • o abtinere

3. Se aproba candidaturile pentru functia de Presedinte al Comisiei de Apel, astfel :

 • Grosu Florin                   - unanimitate
 • Ichim Florin                    - unanimitate
 • Mincu Paul                     - 9 voturi pentru, 2 abtineri, 2 voturi impotriva

4. In legatura cu Apelul introdus de Univ. Cluj( Ivan Irina) impotriva Hotararii Comisiei  de Memorii 124/18.08.’15, membrii CA au hotarat :

 • 9 voturi pentru mentinerea Hotararii Comisiei de Memorii
 • 3 abtineri
 • un vot impotriva

5. In legatura cu Apelul introdus de catre  ACS Sc. 181 SSP Bucuresti ( Anghel Emilia) impotriva Hotararii Comisiei de Memorii 139/14.09.’15, membrii CA au hotarat in unanimitate respingerea acestuia ca netaxat. Se mentine Hotararea Comisiei de Memorii sportiva putandu-se transfera fara acordul clubului posesor.

6. In legatura cu Apelul introdus de catre sportiva Badea Alexandra ( sc. 181 Bucuresti) impotriva Hotararii Comisiei de Memorii nr. 134/14.09.’15, membrii CA au hotarat in unanimitate mentinerea Hotararii Comisiei de Memorii.

7. In legatura cu Apelul introdus de catre sportiva Banciu Alexandra ( Sc. 181 Bucuresti) impotriva Hotararii Comisiei de Memorii  nr. 136/14.08.’15, membrii  CA au hotarat in unanimitate mentinerea Hotararii Comisiei de Memorii.

8. In legatura cu sesizarea  sportivei Selever Denisa referitoare la nerespectarea de catre ASC Sc. 181 SSP Bucuresti a Hotararii Comisiei de Memorii nr. 122/11.08.’15, membrii CA au votat astfel :

 • 6 membri pentru (clubul a indeplinit obligatiile cf. Hot. Comisiei de Memorii)
 • 5 abtineri
 • 2 voturi impotriva  ( clubul nu a indeplinit obligatiile cf. Hot. Comisie de Memorii)

         Intrucat votul nu a intrunit majoritatea simpla, membrii CA au hotarat punerea in aplicare a Hotararii Comisiei de Memorii - contractul sportivei inceteaza  cu data notificarii, iar sportiva se poate transfera fara acordul clubului posesor.  Totodata clubul este obligat sa achite sportivei taxa de procedura in suma de 1.000 lei.

9. In legatura nejudecarea  Apelului  nr. 1681/03.11.’14 introdus de catre ASC Sc. 181  impotriva Hotararii Comisiei de Memorii nr. 51/24.10.’14 ( Dobrica Ioana Andrada ),  membrii CA au hotarat ca respingerea acestuia a fost regulamentara ( netaxat), mentinandu-se Hotararea Comisiei de Memorii. Sportiva se poate transfera fara acordul clubului posesor.

10. Cazul sportivelor da la CNE Rm. Valcea va fi analizat in Sedinta Consiliului de Administratie al CNE Rm. Valcea ( 08.10.’15 ora 12:00 la Sediul CNE).

11. Se aproba in unanimitate component Comiosiei de Memorii :

 • Gherman Marcelina                - Presedinte
 • Baboi Iuliana                              - Membru
 • Mitrita Daniel                            - Membru

12. Referitor la solicitarea CSM Cetate Devatrans de reprogramare a unor etape din Campionatul Diviziei A, membrii CA hotarasc :

 • CSM Cetate Devatrans se va prezenta la jocuri conform planificarii incepand cu data de 10.10.’15 ;
 • Jocurile nedisputate pana la aceasta data vor fi reprogramate;
 • Se solicita Comisiei de Memorii solutionarea Dosarului Cartas Florentina pana la data de 06.10.’15.

13. Se aproba in unanimitate ca regimul cheltuielor de procedura ( Taxa de apel sau de memoriu) sa fie acelasi ca si in cazul penalitatilor dictate de catre Comisia de Disciplina ( termen, sanctiuni in caz de neplata).

14. In legatura cu solicitarea CSU Oradea de a incheia un Protocol cu CSM Oradea, membrii CA considera ca neregulamentare clauzele cuprinse in acesta.

15. Se aproba in unanimitate ca urmatorii reprezentanti ai FR Handbal sa faca parte din Consiliul de Administratie al CNE Rm. Valcea :

 • Mateescu Jan                - din partea CA al FR Handbal
 • Ivan Nicoleta                 - din partea FR Handbal