Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 09.04.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 09 aprilie 2024


PROCES VERBAL NR. 92

            Încheiat astăzi, 09.04.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte și Dincă Valerică - membru, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu sesizarea sportivei Alexandra Lacrabère referitoare la nerespectarea Hotărârii 695/12.12.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, rămasă definitivă în urma Deciziei 127/17.01.2024 a Comisiei Centrale de Apel, de către C.S. RAPID BUCUREȘTI, Comisia a amânat soluționarea cauzei, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 16.04.2024, pentru a pune la dispoziție avocatului ales al clubului C.S. RAPID BUCUREȘTI documentele care fac obiectul cauzei;

2. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională – feminină, dintre echipele S.C.M. RÂMNICU VÂLCEA și C.S. MINAUR BAIA MARE, din data de 30.03.2024, de la Rm. Vâlcea, Comisia analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului S.C.M. RÂMNICU VÂLCEA, cu AVERTISMENT, pentru nerespectarea dispoziției art. 69.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, anul competițional 2023 – 2024, referitoare la incidentele produse de către proprii spectatori;

3. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J I – masculin, dintre echipele C.S.S. DROBETA TR. SEVERIN și C.S.M. FOCȘANI 2007, disputat la data de 01.04.2024, la Tr. Severin, Comisia analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului C.S.Ș. DROBETA TURNU SEVERIN, cu AVERTISMENT, pentru nerespectarea dispoziției art. 62.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, anul competițional 2023 – 2024, referitoare la nerespectarea de catre clubul organizator a dispozitilor prevazute in R.O.D.C.N.H;

4. În legătură cu sesizarea Secretarului General privind încălcarea Regulamentului disciplinar de către domnul TRESTIAN Alexandru (oficial C.S.M. „MIHAI VITEAZU” VULCAN), Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S.M. "MIHAI VITEAZU" VULCAN, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 09.04.2024;

5. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III – masculin, dintre echipele A.H.C. “TALENTUL este CHEIA” BUCUREȘTI – C.S. DINAMO BUCUREȘTI, din data de 31.03.2024, de la București, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului A.H.C. TALENTUL ESTE CHEIA BUCUREȘTI, conform art 62.2 coroborat cu 62.1 lit c) din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024, cu disputarea a unui joc oficial, pe teren propriu, fără spectatori, începând cu data de 10.04.2024, pentru nerespectarea de către clubul organizator a dispozițiilor prevăzute in R.O.D.C.N.H., prin neadaptarea măsurilor de siguranță sau precauție sportivă. Sancțiunea se aplică la categoria J III – masculin;

6. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III – masculin, dintre echipele A.H.C. “TALENTUL este CHEIA” BUCUREȘTI – C.S. DINAMO BUCUREȘTI, din data de 31.03.2024, de la București, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului C.S. DINAMO BUCUREȘTI, conform art 69.2 lit a), pct. 2 coroborat cu 69.4 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024, cu disputarea unui număr de 3 jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori, începând cu data de 10.04.2024, pentru comportamentul neregulamentar al proprilor suporteri. Sancțiunea se aplică la categoria J III – masculin;

7. În legătură cu sesizarea domnului NEDELCU ANDREI (C.S.Ș. PLOIEȘTI),. Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea sportivei TUDORACHE GEORGIANA FLORENTINA (C.S.U. ȘTIINȚA BUCUREȘTI) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 jocuri, începând cu data de 10.04.2024, pentru un comportament neregulamentar sau de natură a aduce atingere eticii sportive, conform art. 43.1 litera b) coroborat cu art. 34.1 litera k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria Juniori 1 - feminin;

8. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S.S. DROBETA TR. SEVERIN și C.S.M. „MIHAI VITEAZU” VULCAN, din data de 27.03.2024, de la Drobeta Tr. Severin, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea domnului TRESTIAN ALEXANDRU (C.S.M. „MIHAI VITEAZU” VULCAN) cu penalitate pecuniară în cuatum de 1.000 (una mie) lei, dată limită de achitare 10.05.2024, pentru declarații tendențioase, nereale în mass-media, cu privire la arbitri sau oficiali ai F.R.H., conform art. 45.2 lit. b) Punctul 1 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

9. În legătură cu solicitarea domnului TRESTIAN ALEXANDRU cu privire la maniera de arbitraj la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S.S. DROBETA TR. SEVERIN și C.S.M. „MIHAI VITEAZU” VULCAN, din data de 27.03.2024, de la Drobeta Tr. Severin, Comisia, analizând documentele prezentate, constată că solicitarea analizei prestației arbitrilor nu îndeplinește condițile precedurale ale art.32 din R.O.D.C.N.H., motiv pentru care nu se impune sancționarea disciplinară a arbitrilor;

10. Referitor la sesizarea doamnei TUDOR ELENA ROXANA, antrenor al echipei C.S. Victoria Țăndărei, Comisia a înaintat solicitarea spre competentă soluționare Asociației Municipale de Handbal București;

11. În legătură cu sesizarea Secretarului General privind neprezentarea echipei C.S.M. Bacau la jocul din cadrul Campionatului Național de Tineret masculin, dintre echipele SCM POLITEHNICA TIMISOARA și CSM BACAU, din data de 13.04.2024, aceasta a fost înainte spre competentă soluționare către Comisia Centrală de Competiții a F.R.H.;

12. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J I – masculin, dintre echipele C.T. MEDIA BUCUREȘTI – C.S.M. BACĂU, din data de 04.04.2024, de la București, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea sportivului COSTACHE ALEXANDRU (C.T. MEDIA BUCUREȘTI) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 jocuri, începând cu data de 10.04.2024, pentru comportament nesportiv grosolan la adresa arbitrilor, conform art. 50.2 litera c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J I - masculin;

13. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Divizia A – Playoff Promovare – masculin, dintre echipele C.S.M. FĂGĂRAȘ – C.S. MEDGIDIA, din data de 06.04.2024, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea sportivului BECHERU ION MIHAI (C.S. MEDGIDIA) cu penalitate pecuniară în valoare de 500 (cinci sute) lei, termen de achitare 10.05.2024, conform art. 50.2 litera b) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

14. Referitor la sesizarea Comisiei Centrale de Arbitri, Comisia constată că nu sunt înrunite dispozițiile art. 9 din Regulamentul Disciplinar, motiv pentru care remite Comisiei Centrale de Arbitri pentru completarea sesizării conform prevederilor regulamentare;

15. În legătură cu contestația pentru arbitraj formulată de către S.C.M. GLORIA BUZĂU, pentru jocul de Liga Națională feminină, dintre echipele S.C.M. GLORIA BUZĂU – H.C. ZALĂU, din data de 30.03.2024, de la Buzău, Comisia, analizând documentele prezentate de către Comisia Centrală de Arbitri, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare a arbitrilor;

16. Referitor la solicitarea de  ratificare a Hotărârii Comisiei Centrale de Arbitri nr. 100/08.04.2024, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul Disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență sancțiuni, după cum urmează:

-sancționarea cuplului de arbitri IVANCIU OCTAVIAN (DB) și MATEI LIVIU (AG), delegați la jocul de juniori III - masculin, gupa valoare 3, dintre echipele C.S. DINAMO BUCUREȘTI și C.S.M. TÂRGU JIU, disputat la data de 28.03.2024, la București, cu suspendare pentru 4 (patru) etape, începând cu data de 10.04.2024, conform art. 20 pct.3 lit.f) coroborat cu art. 21.2 lit.a) din R.O.F.C.C.A. pentru ”neîntocmirea (...) raportului suplimentar (...) atunci când se impune formularea acestuia”, respectiv ”necunoșterea sau greșita aplicare, fără intenție a regulilor de joc, care influențează în mod negativ desfășurarea jocului, dar nu influențează rezultatul jocului”;

 17. Referitor la solicitarea Comisiei Centrale de Arbitri privind incidentele de la finalul jocului C.S. DINAMO BUCUREȘTI-C.S.M. TÂRGU JIU, din data de 28.03.2024, la București, descrise de către arbitrii în punctele de vedere trimise către C.C.A., Comisia remite Comisiei Centrale de Arbitri solicitarea, pentru a fi formulată conform prevederilor regulamentare;

18. Referitor la solicitarea de  ratificare a Hotărârii Comisiei Centrale de Arbitri nr. 101/08.04.2024, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul Disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență sancțiuni, după cum urmează:

-sancționarea cuplului de arbitri RADU VIOREL (B) și VIȘAN IONUȚ (B), delegați la jocul de juniori II - masculin, gupa valoare 1, dintre echipele C.S. CONCORDIA CHIAJNA și A.C.S. ROMANAȚI SPORT CARACAL, disputat la data de 23.03.2024, la Chiajna, cu AVERTISMENT, conform art. 21 pct.1 lit.a) din R.O.F.C.C.A. ”pentru arbitraj cu greșeli evidente, dar care nu pune sub semnul întrebării desfășurarea și rezultatul jocului”.

19. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III – masculin, dintre echipele L.P.S. FOCȘANI – H.C. OMER CONSTANȚA, din data de 24.03.2024, de la Focșani, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului L.P.S. FOCȘANI, cu disputarea a 2 (două) jocuri oficiale, pe teren propriu, fără spectatori, începând cu data de 10.04.2024, pentru aruncarea de obiecte (sticlă) în teren, conform art. 69.2 lit. d) Punct 2 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III – masculin;

20. În legătură cu Decizia nr. 136/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Campionat Național Juniori 1 - masculin, Speranță 3, dintre echipele C.S. UNIREA SÂNNICOLAU MARE și L.P.S. LICEUL MILITAR MIHAI VITEAZU ALBA IULIA, din data de 07.04.2024, de la Sânnicolau Mare (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. UNIREA SÂNNICOLAU MARE și L.P.S. LICEUL MILITAR MIHAI VITEAZU ALBA IULIA, Campionat Național de Juniori 1 - masculin, Speranță 3, cu scorul de 10 - 0 şi sancționează echipa L.P.S. LICEUL MILITAR MIHAI VITEAZU ALBA IULIA cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției Campionat Național de Juniori 1 - masculin, ediția 2023 – 2024.

21. În legătură cu Decizia nr. 137/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Juniori 1 - masculin, Valoare 1, dintre echipele C.S. DINAMO BUCUREȘTI – L.P.S. IAȘI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. DINAMO BUCUREȘTI – L.P.S. IAȘI, Juniori 1 - masculin, Valoare 1, cu scorul de 10 - 0 şi sancționează echipa L.P.S. IAȘI cu -2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției Campionat Național de Juniori 1 - masculin, ediția 2023 – 2024.

22. În legătură cu Decizia nr. 138/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Juniori 1 – masculin, Valoare 1, dintre echipele C.S.M. BUCUREȘTI – L.P.S. VASLUI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.M. BUCUREȘTI – L.P.S. VASLUI, Juniori 1 - masculin, Valoare 1 cu scorul de 10 - 0 şi sancționeză echipa L.P.S. VASLUI cu -2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției Campionat Național de Juniori 1 - masculin, ediția 2023 – 2024.

23. În legătură cu Decizia nr. 139/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de  Divizia A – masculin, dintre echipele C.S.U. POLITEHNICA TIMIȘOARA – C.S. UNIVERSITATEA CRAIOVA (reomologare), Comisia Centrală de Disciplină ia în considerare îndreptarea erorii materiale după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.U. POLITEHNICA TIMIȘOARA – C.S. UNIVERSITATEA CRAIOVA, Divizia A - masculin, cu scorul de 27 – 33.

24. În legătură cu Decizia nr. 140/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul din Campionatul Național de Tineret – masculin, dintre echipele C.S.A. STEAUA BUCUREȘTI – C.S.M. FOCȘANI 2007 (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.A. STEAUA BUCUREȘTI – C.S.M. FOCȘANI 2007, Campionatul Național de Tineret  - masculin, cu scorul de 10 - 0 şi sancționeză echipa C.S.M. FOCȘANI 2007 cu -1 punct în clasament, conform art. 4.2, coroborat cu art 3.1 lit. d) din Regulamentul de desfășurare al Campionatului Național de Tineret – masculin, 2023 – 2024;

25. În legătură cu Decizia nr. 141/08.04.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul din Campionatul Național de Juniori 1 – masculin, Valoare 2, dintre echipele C.S.M. PLOIEȘTI – L.P.S. TÂRGU JIU (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.M. PLOIEȘTI – L.P.S. TÂRGU JIU ,Campionatul Național de Juniori 1  - masculin, Valoare 2, cu scorul de 52 - 40 şi sancționeză echipa L.P.S. TÂRGU JIU cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al Campionatului Național de Juniori 1 – masculin și art. 30.5 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H. sezonul competițional 2023-2024.