Hotararile Consiliului de Administratie din data de 19.03.2024

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 19 martie 2024


PROCES VERBAL
Nr. 211 / 19.03.2024

Ședința ordinară a Consiliului de Administrație din data de Marți, 19 Martie 2024, ora 10,00, la sediul FRH din București, str. Av. Popa Marin nr. 2, Sectorul 1, cu prezență fizică și online

Participă: DIN Constantin, DINU Sorin, ARMANU Gabriel, BOCAN Mihail, CABA Răzvan, CÎRLIGEANU Alin, COSMAN Adrian, COSTEA Liana, JOIȚA Marian, MAROCICO Marius, MIHĂILĂ Paul, SÂSÂEAC Flaviu.

On Line: POTORA Cristian, GHERVAN Petru, TADICI Gheorghe, STĂNESCU Rudi

Participă fără drept de vot: ȘINTIE Ana Maria – Consilier ANS, LUCA Nicolae – Secretar General, VOINESCU Ioana - Consilier juridic FRH, CĂTUȚI Mariana – Director Economic, PETRESCU Bogdan – IT.

Invitați: ENACHE Cornel – Consilier Juridic, MUDAOAR Carmen – Președinte Comisia de Cenzori, BARBU Ionut – Vicepreședinte Comisia Centrală de Arbitri, VASILE Daniel – Președinte Comisia de Disciplină.

Absenți: Fără.

ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Validarea hotărârilor Comitetului Director, perioada 07.02. -11.03.2024 (Anexa 1)

Se votează după cum urmează următoarele puncte din procesele verbale ale ședințelor de CD desfășurate în perioada 07.02. – 11.03.2024:

Proces verbal nr. 91/22.02.2024
   Pct. 1: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
   Pct. 2: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
   Pct. 3: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
   Pct. 4: Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).   
              ***Stănescu nu votează – incompatibilitate.
   Pct. 5: Se propune votarea acestuia în următoarea ședință de CA, după trimiterea draft-ului de contract membrilor CA pentru analiză și eventuale completări.
   Pct. 6: Se propune votarea acestuia într-o ședință viitoare de CA, după trimiterea    regulamentului și a normelor de atribuire a procentelor.
   Pct. 7: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
   Pct. 8: Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu,  Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).
           Împotrivă: 1 vot (Tadici)

Proces verbal nr. 92/29.02.2024
Pct. 1 la 8: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).

Proces verbal nr. 93/07.03.2024
Pct. 1 la 8: Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
Punctul 2: Aprobarea modificărilor din Regulamentul Disciplinar al FRH - varianta 2022. (Anexa 2).

Pentru: 10 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Mihăilă, Stănescu).
              Împotrivă: 6 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Potora, Sâsâeac, Tadici)

Punctul 3: Aprobarea afilierii Federației Române de Handbal la forul sportiv regional ”Confederația Mediteraneeană de Handbal” – Mediteraneean Handball Confederation. (Anexa 3);
Pentru: 13 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan,    Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Stănescu).
              Împotrivă: 3 voturi (Cîrligeanu, Sâsâeac, Tadici)

Punctul 4: Aprobarea Rapoartelor de Activitate a Comisiilor FRH

 • Comisia de Cenzori (Anexa 4)
  Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea,       Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).
      Absent 1 (Tadici)
 • Comisia de Apel (Anexa 5)
  Pentru: 12 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Stănescu).
       Împotrivă: 3 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Sâsâeac)
       Absent: 1 (Tadici)
 • Comisia de Memorii și Litigii (Anexa 6)
  Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cărligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
        Absent 1 (Ghervan)
 • Comisia de Competiții (Anexa 7 si 71)
  Pentru: 9 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Stănescu).
         Împotrivă: 7 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Mihăilă, Potora,   Sâsâeac, Tadici)
 • Comisia Centrală de Arbitri (Anexa 8 și 81)
  Pentru: 11 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Stănescu).
        Împotrivă: 5 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Sâsâeac, Tadici)
 • Comisia Centrală a Observatorilor și Delegaților (Anexa 9 și 91)
  Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).
        Absent 1 (Tadici)
 • Comisia Centrală de Disciplină (Anexa 10)
  Pentru: 11 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Mihăilă, Stănescu, Tadici).
          Împotrivă: 5 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Sâsâeac, Potora)
 • Comisia Tehnico – Metodică (Anexa 11)
  Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
   
 • Comisia Medicală (Anexa 12)
  Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
 • Comisia de Istorie și Statistică (Anexa 13)
  Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).

  Punctul 5: Analiza activității desfășurate și a rezultatelor obținute de loturile naționale în anul 2023. (Anexele 14)
  Punctul 6: Convocarea Adunării Generale a FRH (Anexa 15) pentru data de 26.04.2024, ora 10:00 la Casa de Cultură a Studenților din București, Calea Plevnei nr. 61, sala ”Laurențiu Toma”.

  Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).
           Împotrivă: 1 vot (Tadici)

     Punctul 7: Aprobarea Ordinii de Zi a Adunării Generale a FRH din 26.04.2024 (Anexa 16)

Punctele de la 1 la 9
Pentru: 16 voturi (Armanu, Bocan, Caba, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale

Punctul 12.6
Pentru: 7 voturi (Caba, Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Mihăilă, Sâsâeac, Tadici).
Împotrivă: 9 voturi (Armanu, Bocan, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Potora, Stănescu).

Punctul 12.7

Referitor la art. 29, introducerea lit. e)
Pentru: 7 voturi (Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Mihăilă, Sâsâeac, Potora, Tadici).
                    Împotrivă: 8 voturi (Armanu, Bocan, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Stănescu).
                    Absent: 1 (Caba)
Referitor la art. 34, alin. 2 – eliminarea literei d) și completarea paragrafului x cu literele x) y) z).
                    Pentru: 5 voturi (Dinu, Ghervan, Mihăilă, Sâsâeac, Tadici).
                    Împotrivă: 8 voturi (Armanu, Bocan, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Stănescu).
                         Absent: 3 (Caba, Cîrligeanu, Tadici)
Referitor la art. 35 - modificarea literei d) și eliminarea literelor j) și k)
                   Pentru: 7 voturi ( Cîrligeanu, Dinu, Ghervan, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Tadici).
                    Împotrivă: 8 voturi (Armanu, Bocan, Cosman, Costea, Din, Joița, Marocico, Stănescu).
                            Absent: 1 (Caba)
            Punctul 12.8  Inițiatorul renunță la introducerea acestuia pe Ordinea de Zi a Adunării Generale a FRH
Punctul 8: Aprobarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală: Bilanțul FRH pe anul 2023 și Raportul de execuție bugetară (Anexa 17 și 171)
                  
Pentru: 14 voturi (Armanu, Bocan, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).     
                              Absenți: 2 (Caba, Tadici)
Punctul 9: Afiliere cluburi: Liceul cu Program Sportiv Arad și CSM Dorna Vatra Dornei.
                   Pentru: 14 voturi (Armanu, Bocan, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu).           
                     Absenți: 2 (Caba, Tadici)
Punctul 10: Aprobarea acordării titlului de ”Maestru al Sportului” unui număr de patru foști componenți ai echipei Minaur Baia Mare, câștigătoare a competiției europene IHF Cup în anii 1985 și 1988.     (Anexa 18)
                Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu,  Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
                  Absenți: 1 (Caba)
Punctul 11: Prezentarea Memorandumului semnat cu Sindicatul Handbaliștilor din România. (Anexa 19)

S-a hotărât ca acesta să fie modificat în așa fel încât să corespundă prevederilor din Statutul FRH
Punctul 12

               12.1: A fost informat Consiliul de Administrație cu privire la ctivitatea economico - financiară din calendarul competițional. (Anexa 20)
               12.2:  Adresă CSS Galați referitor la omologarea sălii (Anexa 21)
                
Clubului CSS Galați i s-a acordat un termen de remediere a celor constatate și de a aduce sala la condițiile normale desfășurării activității handbalistice, în caz contrar i se va suspenda omologarea sălii.
                12.3: Consiliul de Administrație a fost informat despre decizia Comisiei Centrale de Observatori și Delegați.
                12.4:       Solicitarea sportivului Ionut RAMBA – derogare de la Regulamentul de Transferări. (Anexa 23)
                     Pentru: 12 voturi (Armanu, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
                          Împotrivă: 3 voturi (Bocan, Din, Dinu)
                          Absenți: 1 (Caba)

              12.5: Aprobarea Contractului de Activitate Sportivă cu      sportivii din CNE/CNOPJ. (Anexa 24)
Draftul de contract va fi trimis tuturor membrilor CA pentru analiză/completare, de aceea se propune votarea acestuia în următoarea ședință de CA.
   
             12.9:
Aprobarea criteriilor de atribuire a turneelor semifinale și finale de la toate competițiile existente în saricina FRH.
Pentru: 15 voturi (Armanu, Bocan, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Mihăilă, Potora, Sâsâeac, Stănescu, Tadici).
                Absenți: 1 (Caba)

          12.10: Aprobarea prelungirii termenului scadent de plată a tranșei a III-a a taxei de participare de la 06.02.204 la 10.04.2024
Pentru: 12 voturi (Armanu, Bocan, Cîrligeanu, Cosman, Costea, Din, Dinu, Ghervan, Joița, Marocico, Sâsâeac,
                Abțineri: 2 (Mihăilă, Tadici)
                Absenți: 2 (Caba, Potora)