EXAMEN CONCURS PENTRU ARBITRI CANDIDATI EHF – FEM. 2023

Comunicari Comisia Centrala de Arbitri, Vineri, 23 decembrie 2022


Federația română de handbal, prin C.C.A. organizează în data de 16.01.2023, ora 14:00, la sala Lucian Grigorescu:

Examen pentru ocuparea locului de arbitri candidați EHF – feminin, pentru cuplurile de arbitri născuți în/după data de 01.01.1988 și care arbitrează în cadrul Ligii Naționale.

Examenul cuprinde 3 probe:

 1. Test fizic (shuttle-run)
  Sub nivel 7,5 = respins
  Nivel 7,5 = nota 5
  Nivel 7,6 – 8,0 = nota 6
  Nivel 8,1 – 8,5 = nota 7
  Nivel 8,6 – 9,0 = nota 8
  Nivel 9,1 – 9,5 = nota 9
  Peste nivel 9,5 = nota 10
   
 2. Test teoretic (chestionar 30 de întrebări în limba engleză – timp de rezolvare max. 45 de minute)

30 răspunsuri corecte = nota 10

29 răspunsuri corecte = nota 9

28 răspunsuri corecte = nota 8

27 răspunsuri corecte = nota 7

26 răspunsuri corecte = nota 6

25 si 24 răspunsuri corecte = nota 5

23 răspunsuri corecte = respins
 

3. Testare cunoștințe limba engleză.

Sistemul de notare va fi de la 1 la 10, în urma dialogului în limba engleză, inițiat de către examinator și a traducerii unui text din limba română în limba engleză, respectiv din limba engleză în limba română.

Nota finală reprezintă media celor 3 note obținute.

Departajarea a două sau mai multe cupluri care obțin aceeasi notă finală, se va face de către C.C.A., în baza calificativelor primite de cuplurile respective în sezonul competițional în curs, precum și a strategiei C.C.A.

Înscrierea la examen se va face printr-o cerere datată și semnată, transmisă până la data de 09.01.2023, pe adresa de mail a C.C.A. – cca@frh.ro , la care va fi atașat un CV complet+foto (educație, profesional, sportiv), în limba engleză, după modelul Curriculum Vitae Europass (se poate descarca de pe net).

Prezentarea la examen se va face cu:

- CI / Pașaport – original+copie

- Aviz medical eliberat de unitate specializată în medicina sportivă, cu perioada de valabilitate de 6 luni (înscrisă în aviz ”de la..... până la......”) - original+copie